Ökande huspriser i länet

Textstorlek:

Lantmäteriets nya statistik visar att huspriserna i Västmanland fortsätter att stiga. Länet ligger på tredje plats i landet då det gäller prisökningen under förra året.

Priserna på villor, kedjehus och radhus steg med i genomsnitt sex procent i fjol. Men det skiljer sig åt mellan länen. Västmanland och Uppland ligger i topp med ökningar på elva procent respektive tolv procent. Största medelprisökningen stod Gotland för, 14 procent. Det enda län som visar minus är Blekinge med minus en procent.

Statistiken bygger på lagfarter som Lantmäteriet registrerat till och med den 21 januari i år.