Nya 252 växer fram

Textstorlek:

​Nu har bygget av den nya vägen mellan Hallstahammar och Surahammar kommit igång. Marken har börjat jämnas, maskiner har beställts och mitt ute i skogen har en bro över järnvägen  uppförts.

Lars Königsson som är Trafikverkets projektledare för vägbygget uppskattar att arbeta med ett så efterlängtat projekt.

Gamla väg 252 gick för nära vattentäkten vid Rävnäs och var inte tillfredsställande ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Allmänheten kommer främst att märka av vägbygget genom ökad trafik på Olbergavägen och att det kommer att smälla vid sprängningarna.

Ulf Wennberg från PEAB beskriver hur det rent konkreta arbetet kommer att gå till.
Berget sprängs och skrapas ned till två meter under det som ska bli väg.

Det sprängs för att få fram material i form av krossat berg som man flyttar med sig vartefter och sedan jämnar till.

Asfalt måste förstås köpas in men enbart naturliga fyllnadsmaterial kommer att användas.

Mitträckena på den nya vägen kommer inte att bestå av vajrar utan av balkar.

Är ni avskräckta av det trasiga vajerräckena på E 18 mellan Västerås och Arboga?

– Balkar är dyrare men mer hållbara.

Lars Königsson förklarar varför det tagit så lång tid att komma igång med vägbygget.

– Efter utredningsskedet måste en ritning på en vägplan redovisas och folk få möjlighet att överklaga.

– Därefter tas marken i anspråk, vilket är en tvåårig process. Sedan får Trafikverket pengar och en upphandling görs.

– I just det här fallet hade vi fem anbudsgivare. Innan vi satte igång skrev vi ett kontrakt med PEAB, som ju vann upphandlingen om hur vi ska vara mot varandra under resans gång.

– Vi bygger en väg åt skattebetalarna, för skattebetalarnas pengar och då ska kraven vara höga, säger Lars Königsson bestämt.
År 2027 blir det slutbesiktning och då ser vi om vi lyckats.