Byggnadsrester upphittade inför brobygge i Landforsen

F.d länsantikvarien Henry Simonsson diskuterar lämningarna med projektledaren, arkeolog Svante Forenius. Foto: Lisa Parland
Textstorlek:

​Som Vn tidigare har berättat kommer en ny bro att ersätta två äldre slaggstensbroar vid Landforsen i Norberg.
Fyra tydliga husgrunder har vid en arkeologisk undersökning nyligen hittats inte långt från Hästbäcks övre hammar, vid den plats där den nya bron ska byggas.

 

Innan grävningarna började var endast en av husgrunderna synlig och då enbart delvis.

– På en gammal 1700-talskarta är det utmärkt järnbodar på platser som skulle kunna motsvara husgrunderna berättar Svante Forenius. som är arkeolog vid Statens historiska museer och projektledare för de grävningar som ägt rum vid Landforsen.

– Men vi har inte hittat minsta spår av järn på platsen. Däremot mängder av kol och kolstybb i två av byggnaderna. Det är troligt att det handlar om kolförvaring.

– Dock har vi hittat järnklumpar en bit härifrån.

På marken finns också mängder av blå slaggsten, så kallad Bergslagssten.

Men den som vill titta på husgrunderna och slaggstenen får skynda sig. Svante Forenius har gett besked att dokumentationen är färdig och Länsstyrelsen kan ge klartecken.

Bygget kan alltså komma igång när som helst.

– Vi märkte att intresset för utgrävningen var stort hos lokalbefolkningen. Många kom hit och ville titta.

De två slaggstensbroarna är från tidigt 1900-tal och Svante Forenius hoppas att det ska rensas upp bland all sly så att de syns tydligt från den nya bron.

– De har ett stort kulturhistoriskt värde.

Lisa Parland