Det finns hopp om landsbygdens framtid

Textstorlek:

Att vi alla är en del av något mycket större kan ibland vara svårt att förstå. Räknas verkligen det jag gör, det kan väl inte spela så stor roll?! Jo, det gör en enorm skillnad faktiskt.

Tänk bara hur det blev i Västerfärnebo, i Sala kommun. Ideella krafter på landsbygden har arbetat hårt under ett par år för att kunna bilda en högstadiefriskola. Men när pusselbitarna lagts på plats för att kunna starta så backar inte en tillräckligt stor del av bygden upp, fast det såg ut som om de skulle göra det från början i ett enkätunderlag. Reportaget kan ni läsa på sidan 10 i papperstidningen den här veckan.

Samma sak är det med landsbygdens affärer som lägger ned på grund av de inte går runt, att handla en eller ett par liter mjölk i veckan räcker inte. Västerfärnebo Handelsbod kämpade i många år med att göra byborna uppmärksamma på att de måste handla där. Men vinden vände aldrig, utan handelsboden fick tyvärr sättas i konkurs på egen begäran tidigare i år. Många människor på landsbygden är fantastiska eldsjälar och entreprenörer. Men alla röster räknas i kampen om landsbygdens överlevnad. Det gäller skolor, affärer och matproduktion. Antalet svenska bönder har tyvärr blivit färre i brist på lönsamhet som bekant. Bönderna i Sörfennsta har gått med i den ekonomiska föreningen Glada bonden i hopp om mer betalt för mjölken som ni kan läsa om på sidan 4.

Enkätlöftena är svikna för den här hösten när det gäller den uteblivna skolstarten i Västerfärnebo. Men trots att det kan se mörkt ut så finns det ljusning och hopp. Anitha Barrsäter, som varit med i arbetet för en högstadieskola i byn, berättade att hon nyligen mött ungdomar som frågat hur det går med starten av högstadiet i Västerfärnebo och att de verkligen vill gå kvar i skolan i byn tillsammans med sina kamrater och slippa få längre resväg till skolan när de börjar på högstadiet. Det visar att intresset för en högstadieskola i byn finns. Och som Anitha Barrsäter säger: än är sista ordet inte sagt. Det ges en chans till att välja att bidra till Västerfärnebos utveckling när det gäller skolan. Det finns hopp för landsbygden!