”Bästa skörden på 25 år”

Stefan Karlsson, driftsansvarig vid Västerås silo. I bakgrunden lämnar ett åkeri vete från Fjärdhundra i Sala. Foto: Cecilia Eriksson
Textstorlek:

​Det är den bästa skörden på 25 år. Det har ställt högre krav på personalen, berättar Stefan Karlsson som är driftansvarig vid Västerås silo. Även vid silon i Köping har det varit en hektisk tid.

Stefan Karlsson är driftsansvarig vid Västerås silo. Under skördeperioden, det vill säga fram till den 15 oktober, räknar de med att ta emot 120 000 ton säd.

– Vi har tio fast anställda och 20 extra i personal under skördeperioden, berättar han.

Bemanningen är densamma oavsett om det är ett ”rekordår” eller inte.

– Det ställer större krav på var och en som person när det kommer fler leveranser. När det varit som mest hektiskt har vi tagit emot 5000 ton om dagen. Vi har klarat av det, säger Stefan Karlsson.

Men han sticker inte under stolen med att det varit hektiskt. Att torka säden ställer krav på personalen och speciellt efter den senaste tidens regn, då mycket är blött och det därmed tar längre tid att torka.

– Vi torkar väldigt mycket här och det ställer krav på oss. Det har legat på gränsen för vad vi klarar av och inte. Allt ställs på sin spets, säger han.
När leveranserna kommer stannar lastbilarna utanför terminallabratoriet, där det görs stickprov på säden för att bedöma kvaliten.

När lastbilarna tömts på spannmål, ska det torkas och lagras eller åka direkt ut på båttransport. I hamnen ligger båten ”Susanne” den här dagen. Hon ska fyllas med fodervete.

Även vid silon i Köping har personalen haft en hektisk tid.

– Det kommer fler leveranser. Det är dagar då det varit köer, säger Sven Pettersson som är platschef vid silon i Köping.

En del dagar har de fått stänga tidigare för att lägga all fokus på att frigöra utrymme i silon för att kunna ta emot fler leveranser.

I Köping räknar de med att ta emot 100 000 ton spannmål under skördeperioden.

– Det är 10-15 procent mer än i fjol och då var det även en bra skörd i fjol, säger Sven Pettersson.

Vissa regniga dagar är det uppehåll i tröskningen, men det innebär inte att de är sysslolösa på silon, det finns massor av redan skördat spannmål på gårdarna som körs in till dem. Och det är inte bara från Köping som spannmålen levereras, utan även från Närke och Dalarna.

Mikael Jeppson, chef för spannmålsenheten Lantmännen Lantbruk berättar att planeringen med arbetet inför skörden började i våras.

– Vi började göra planeringen i april, maj när vi fick siffror från Jordbruksverket om hur stor skörden väntades bli, säger han.

– Det har varit en period då det varit ett hårt tryck på inleveranserna, med 1,4 miljoner ton under fyra veckor, säger Mikael Jeppson.

Förra året var det den bästa skörden sedan 1997, det här året är det den bästa skörden sedan 1990.

– De största skördarna finns i Västmanland och Uppland, säger Mikael Jeppson.

Vete är den största exportvaran. Spanien och Tyskland är några av exportländerna för spannmål.

– 1,7 miljoner ton går på export av 6,1 miljoner ton spannmål, säger Mikael Jeppson.

I Sverige går det mesta åt till foder, hälften blir animalieprodukter – och då har ändå den produktionen minskat. 500 000-600 000 ton blir etanol, nämner Mikael Jeppson.

Men det är inte enbart i Sverige som det är ett rekordskörd-år, utan även runt om i Europa och därav är priserna låga.

– 1,10–1,15 kronor per kilo, säger Mikael Jeppson.