”I dag finns en öppen åker – imorgon en ridanläggning”

Lars Kallsäby (C), ordförande i byggnadsnämnden i Västerås framför den plats i Badelunda-Tibble där ett nytt ridcentrum planeras. Foto: Cecilia Eriksson
Textstorlek:

Den nya ridanläggningen planeras byggas i ett kulturhistoriskt viktigt område i Badelunda-Tibble utanför Västerås. Därför är detaljplanen mer utförlig än vad detaljplaner brukar vara. Om allt går enligt planerna kommer det ligga en ridanläggning här omkring år 2017-2018, tror Lars Kallsäby som är ordförande i byggnadsnämnden.

Vi befinner på gränsen mellan stad och landsbygd, på platsen kallad Björkbacken mittemot Brandhovda IP i Badelunda-Tibble. Lars Kallsäby, ordförande i byggnadsnämnden, står med den färska detaljplanen som upprättats av stadsbyggnadsförvaltningen i handen – en detaljplan som utförligt beskriver den nya ridanläggningen, omgivningen och påverkan på den samt möjligheterna.

Den nya ridanläggningen ska inrymma Hamre Ridcenter och Västerås Ridgymnasium.

– Nämnden är enig i fråga om detaljplanen, säger Lars Kallsäby.

Lokalerna på Hamre ridcent-rum är i dåligt skick och idén om den nya ridanläggningen har funnits i många år. Om allt går enligt planerna kommer stora ytor bli fria för bostadsbyggande på det attraktiva området på Hamre.

– Vi har tittat på ett tiotal platser för den nya ridanläggningen, däribland Malma gård, berättar han.

Att ridanläggningen skulle ligga nära stan, eftersom den ska ersätta en stadsnära ridanläggning, och att det skulle finnas goda kommunikationer till den var viktigt. Det ska vara enkelt att ta sig till ridanläggningen med buss eller cykel.

– Bjurhovda som ligger i närheten är en stadsdel vi vill göra satsningar på. Vi planerar att göra gångvägar från Brandthovda och Bjurhovda hit, säger Lars Kallsäby.

Platsen är historiskt värdefull och ligger på ett riksintressant område för kulturmiljövården. Jordbrukslandskapet är av äldre karaktär med förekomst av fornlämningar. Här finns Badelundaåsen, Anundshög, Eriksgatan, Grytahögen och Tibble by med dess allé och ett järnåldersgravfält. Att länsstyrelsen haft många synpunkter i arbetet med detaljplanen är ingen överraskning. Bland annat har en miljöbeskrivning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning gjorts enligt kraven i plan- och bygglagen.

Den största utmaningen tycker Lars Kallsäby varit att planera för att byggnaden ska smälta in i landskapet i den känsliga miljön.

– Byggnaderna kommer ligga mellan dungarna och inte märkas av fast det är så stor anläggning som ska byggas, berättar Lars Kallsäby.

Huvudbyggnaden beräknas bli 10 000 kvadratmeter stor.

Marken ägs av Västerås stad, förutom ställverket som ägs av Mälarenergi AB. Torpet Björkbacken som ligger inom Badelunda-Tibble hyrs ut av staden som sommarbostad och fortsätter att hyras ut till de nuvarande hyresgästerna. En del av jordbruksmarken som arrenderas ut på området kommer inte längre arrenderas ut vid en utbyggnad av ridanläggningen.

Detaljplanen har involverat många tjänstemän och konsulter som gjort utredningar. Representanter från Hamre Ridcentrum och Västerås Ridgymnasium har också varit delaktiga i arbetet med detaljplanen.

Detaljplanen ligger nu ute för samråd och allmänheten har möjlighet att komma med synpunkter på den fram till den 9 oktober. Det kommer att hållas ett möte i Bjurhovdaskolan om detaljplanen för allmänheten. Det är också öppet för diskussioner om vad den nya ridanläggningen ska heta, det bör vara ett namn som anknyter till platsen, menar Lars Kallsäby.

Om allt går enligt planerna beräknas detaljplanen godkännas i mars 2016 för att sedan antas av kommunfullmäktige i maj 2016.

– Det vore olyckligt om byggandet inte blev förverkligat, inte minst med tanke på de ungdomar och framförallt de tjejer som dominerar ridsporten, säger Lars Kallsäby.

Men det är klart att det blir en förändring i landskapet, konstaterar han.

– Det är en öppen åker idag och imorgon blir det en stor ridanläggning, säger han.

Om planerna går i lås kommer det finnas tid för arkeologiska utgrävningar. Själva byggnationen, med Fastighetskontoret som byggherre, kommer självfallet också ta en hel del tid. Genomförandetiden från den dagen som planen vunnit laga kraft är tio år.

Inom vilken tidsram tror du ridanläggningen kan vara på plats om planen blir förverkligad?

– Jag tror att det i bästa fall kan bli verkligt år 2017 eller 2018, säger Lars Kallsäby.