Nytt virus hos tamkaniner

Även tamkaniner kan drabbas av den nya typen av kaningulsot. Foto: Linda Hallenberg/SVA
Textstorlek:

En ny typ av det virus som orsakar kaningulsot har för första gången påvisats hos vilda och tama kaniner i Sverige.
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är nu intresserad av rapporter om och fynd av döda kaniner som görs av allmänheten.

Den nya virustypen, Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2 (RHDV2), upptäcktes första gången 2010 i Frankrike och har därefter snabbt spridit sig i Europa.

Vid en undersökning, finansierad av Naturvårdsverket, analyserades sparade vävnadsprover från vildkaniner som dött 2012–2014. Bland proverna kunde SVA påvisa den nya virustypen hos sju kaniner från Skåne, Gotlands och Stockholms län.

SVA har nu också påvisat detta virus hos en tamkanin från Göteborgsområdet, som dött under sommaren 2015. Fynden talar för att den nya typen av kanin-gulsotvirus kan vara spridd över stora delar av södra Sverige.

Liksom klassiskt kaningulsot-virus är den nya virustypen mycket smittsamt.

Viruset sprids både vid direkt kontakt mellan kaniner och indirekt via smittat foder eller strö, eller via insekter.

Ofta ses plötsliga dödsfall utan föregående symptom. Ibland ser man blodigt sekret eller skum från näshålan, eller att kaninerna har svårt att andas.

Inkubationstiden är kort och det är framförallt vuxna djur som insjuknar och dör.

I första hand infekteras vilda och tama kaniner, men RHDV2 -orsakar också sjukdom hos vissa hararter i södra Europa.

Såvitt det är känt smittar den nya virustypen inte andra djurarter, eller människor. I ett pressmeddelande säger Aleksija Neimane, biträdande statsveterinär vid SVA, att eftersom detta är en ny virustyp har nu tillgängliga vacciner mot -kaningulsot troligen en begränsad effekt.

– Men eftersom de ändå ger ett visst skydd mot sjukdomen rekommenderas fortsatt vaccination av tamkaniner, säger Aleksija Neimane.

Att hålla tamkaniner så att de inte har kontakt med vildkaniner och förhindra kontakt med insekter minskar också risken för att tamkaniner ska smittas.

Aleksija Neimane forskar på den nu aktuella kaningulsoten och försöker fastställa hur spridd den nya virustypen är.

Hon försöker också ta reda på mer om RHDV2 och den sjukdom detta virus orsakar.

SVA ber därför om hjälp från allmänheten med rapporter om sjuka och döda vildkaniner och harar. Det går även bra att skicka in döda djur för undersökning.

Kontakta då först SVA:s viltsektion och följ noga den information som ges på webben.

Viltsektionen kan kontaktas via vilt@sva.se eller genom SVA:s växel.

Rose-Marie Eriksson