Länets bästa skolkommun

Textstorlek:

​Köping toppar placeringen som bästa skolkommun i länet, enligt Lärarförbundets rankning. 
– Det är positivt att vi klättrat i rankningen. Kommunen har tillsatt pengar till högre lärarlöner och resurser. Men bästa feedbacken är den från våra elever och de trivs visar våra enkätundersökningar, säger Gun-Marie Persson som är rektor i Kolsva skolområde.

Gun-Marie Persson och Johan Hallberg har arbetat som rek-torer på Malmaskolan och Odensvi skola sedan 2004. Det är ovanligt att rektorer stannar så länge på samma arbetsplats. Under åren har rektorerna hunnit se den positiva utveckling som skolorna varit med om. I skolområdet skjuter elevernas behörighet i höjden medan rikssnittet fortsätter att sjunka.

Något som är viktigt på Malmaskolan och Odensvi skola är Elevhälsan som jobbar förebyggande i ett team bestående av bland annat rektor, skolsköterska, kurator, speciallärare, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare. De jobbar även mycket med värdegrundsfrågor på skolan och som en del i arbetet mot kränkning och diskriminering har de kamratstödjare. Men det viktigaste tycker rektorerna är att eleverna känner att de har kloka engagerade vuxna att prata med och det visar enkätundersökningar och vardagsarbetet att de verkligen har.

Undersökningar visar också att personalen trivs. När något nytt ska införas på skolorna brukar de förbereda personalen långt innan, som exempelvis när nya läroplanen kom år 2011.

– Det gör att de har en trygghet när något införs, att det inte blir en överraskning. Trygga lärare ger trygga elever, säger Gun-Marie Persson.

Malmaskolan, med elever upp till årskurs nio, har goda resultat med hundra procent gymnasiebehörighet sedan fem år tillbaka.

Skolan är populär och de har elever som står i kö för att den har så gott rykte, framförallt när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Deras sätt att jobba inspirerar andra, rektorerna talar om att de haft över 90 studiebesök på skolan under de senaste fyra åren.

Malmaskolan sticker också ut när det gäller datoranvändande. Eleverna har inte egna datorer som på många andra skolor. Något som varit positivt i undervisningen, där de fått indikationer på att eleverna lyssnar mer på lärarna under lektionerna. Datorer finns till låns vid behov.

I personalen jobbar 90 personer med 560 barn och ungdomar på både Malmaskolan och Odensvi skola.

Vid skolbiblioteket sitter Amanda Anders och Louise Glans, i årskurs 7, och arbetar med ett uppdrag inom ämnet biologi. De trivs bra på Malmaskolan och har gått här sedan förskoleklass respektive första klass.

– Jag tycker skolan är bra, om man har svårt med något finns det möjlighet till extrahjälp, berättar Amanda Anders.

– Man ligger aldrig efter, fortsätter Louise Glans.

De vet att det dessutom finns läxhjälp som de hört ska vara bra. Louise Glans nämner även den stora skolgården och möjlighet till mycket aktiviteter som positivt inslag.

Cecilia Eriksson

 

Fakta om lärarförbundets skolranking:

Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen bygger på 14 olika kriterier. Kriterierna är bland annat: lärartäthet, utbildade lärare, friska lärare, resurser till undervisningen, betygresultat i årskurs 9 och andel elever godkända i alla ämnen.

Bästa skolkommun 2015

Plats nummer:

Köping: 66

Arboga: 102

Skinnskatteberg: 117

Surahammar: 151

Hallsta-hammar: 175

Sala: 190

Västerås: 218

Kungsör: 247

Norberg: 273

Fagersta: 283