Ny bedömning på gång

Textstorlek:

​SEVALLA  Fredrik Westermarck kritiserar kommunens dåliga information kring skolskjuts. 
– Jag sökte på nätet och upptäckte av en slump att vårt ärende skulle upp i grundskolenämnden samma dag, säger han.

 

Förra året skulle Hanna Westermarck få gå 1,7 kilometer i Sevalla utanför Västerås, till platsen där skolbussen skulle hämta upp henne – vilket Västmanlands nyheter skrev om då. Vägen trafikeras av tunga fordon, är utan belysning och är smal på grund av snövallar på vintern.

Efter en ansökan om skolskjuts fick familjen svar från kommunen att Hanna skulle hämtas i anslutning till fastighetsnamnet och föräldrarna trodde att det innebar att skolskjutsen skulle stanna i anslutning till tomten som tidigare.

Men så var inte fallet och Hannas mamma fick skjutsa henne till skolskjutsen. Kommunen ändrade sig så småningom och gav Hanna dispens i ett år.

Hur det skulle bli det här året fick hennes pappa Fredrik Westermarck reda på utav en slump.

Fredrik Westermarck tog kontakt med Vicki Skure Eriksson (C), ordförande i grundskolenämnden.

– Hon var förvånad över att vi inte fått någon information det här året. Men ett par dagar efter att beslutet fattats lade de en informationslapp om det i brevlådan, berättar Fredrik Westermarck.

Hanna och hennes lillasyster har även fått dispens i år.

– Vicki Skure Eriksson lyckades övertyga nämnden att inte göra förändringar förrän det finns ett säkrare bedömningssystem. Det är ju ett väldigt subjektivt
system i dag, säger Fredrik Westermarck.

Hur det blir med skolskjuts för dem nästa år återstår att se. Enligt Vicki Skure Eriksson ska det nya bedömningssystemet ha införts tills dess.

– Föräldrarna kommer inte behöva göra ansökan om skolskjuts, utan programmet utgår från där barnet bor för att räkna ut om de får skolskjuts eller inte. Bedömningen är lika oavsett var man bor i kommunen, säger Vicki Skure Eriksson.

Vicki Skure Eriksson nämner ett datorprogram som kallas ”Optiplan” som redan används i andra kommuner i landet, men om det blir det eller något annat är oklart eftersom upphandling pågår.

Hur det blir för Hanna och Linnea nästa år kan Vicki Skure Eriksson inte uttala sig om.

Tycker du att det är okej att en sjuåring, exempelvis, ska gå själv på en landsbygdsväg där det inte finns någon belysning och där siktförhållandena är speciellt dåliga vintertid?

– Det tycker jag inte är okej, då hade vi inte gett dispens. Vi måste ha ett system som är hållbart och möjliggör till att bo i hela kommunen, säger hon.

Grundskolenämnden räknar med att spara pengar med det nya bedömningssystemet. I dag ligger de back med ungefär två miljoner i budgeten.