Ny väg genom branden

Redan efter en timme efter öppnandet av Riksettan var det fullt på parkeringen vid Grävlingsberget. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

​Virsbo/Hörnsjöfors 
På söndagen invigdes den så kallade Riksettan genom brandområdet och naturreservatet Hälleskogsbrännan. Det hela arrangerades av länsstyrelsen och många tog chansen att få se den nya turistvägen genom brandområdet.

Riksettan, som skogsbilvägen döpts till, börjar i Gammelby i Surahammars kommun och sträcker sig elva kilometer fram till Hörnsjöfors i Sala kommun. Givetvis går det att ta sig in i området från båda hållen. Vid båda infarterna har två ståtliga svarta tallstammar rests för att markera att här börjar vägen genom en del av brandområdet.

Många nyfikna tog sig alltså en söndagsutflykt för att se natur-reservatet Hälleskogsbrännan. Bitvis var det svårt att ta sig fram vid möte. Mitt på sträckan, på Grävlingsberget, hade länsstyrelsen rest ett tält och ordnat med en grillplats. I tältet gavs information om naturreservatet och en lite fotoutställning hade hängts upp. För de som hade barn med sig fanns en tipspromenad genom de brända markerna att genomföra.

Premiären för turistvägen hade döpts till Hälleskogsbrännans dag och ”portarna” slogs upp klockan tio och redan vid elva var det fullt på parkeringen vid Grävlings-berget. Hundratalet bilar hade redan då anlänt.

Jan-Inge Tobiasson, förvaltare på länsstyrelsen, var utsedd till grillmästare men hade fullt upp med att svara på besökarnas frågor. Han kunde bland annat berätta att det tagit ungefär en och en halv månad att färdigställa alla informationstavlor efter vägen och att få till mötesplatser. I reservatet står skogen intakt så som den blev efter branden. Dock har man säkerställt vägen genom att fälla träden närmast den.

– Den närmaste månaden kommer vi att räkna bilar för att kontrollera intresset. Blir det stort kommer vi att ploga vägen vintertid, berättar Jan-Inge Tobiasson.

Reservatet är på 6 400 hektar. Sveaskog avsätter 1 300 hektar till sin ekopark och med reservatet Stora Hoberget i norr och Fermansbo urskog i söder böir det sammanlagt 8 000 hektar naturreservat.

Varför heter reservatet Hälleskogsbrännan och vägen Riksettan?

– Båda namnen är de som ortsbefolkningen nämner. De säger Hälleskogen och vi benämner skogränder som brännan så då fick det bli Hälleskogsbrännan.

Han pekar ut över den brända skogen.

– Om tre, fyra år kommer det att växa upp björk här. Vi vill att lövet kommer upp, speciellt som det är brist på lövträd i träindustrin.

I och med naturreservatsbildningen är det länsstyrelsen som är markägare och har jaktarrendet.

Så det kommer att jagas i området?

– Ja.

Ni har ju haft kameror uppsatta på olika platser i området. Är det något som överraskat på bilderna?

– Nej, det är det väl inte för-utom i höstas då vi lyckades fånga en varg som använde vägen som patrullväg.

I norra delen av brandområdet har Karl Hedin istället avverkat det mesta av skogen.

– Ja, men där är det inte så intressant för oss då det är väldigt hårt bränt där, säger Jan-Inge Tobiasson.

Närmast på agendan, eller snarare på önskelistan, står, ett utsiktstorn som man via en ramp även skall kunna ta sig om man sitter i rullstol eller drar barnvagn. Även en större fast utställning, ett uteklassrum och en grillplats finns på önskelistan.

–Men allt handlar om pengar, säger Jan-Inge Tobiasson.