Nystart för skola nästa år

Ingmari Ekman framför Västerfärnebo skola där förhoppningsvis årskurs sju, åtta och nio flyttar in i höst. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

VÄSTERFÄRNEBO Tanken var att Västerfärnebo skola återigen skulle få årskurs sju, åtta och nio redan förra hösten. Men Svartådalens Skola AB kom igång i ett lite sent skede så planerna fick läggas på is. Nu är man dock åter på banan och räknar med att kunna starta kommande höst.

 

Ingmari Ekman är med i arbetsgruppen som jobbat för att åter få årskurs sju, åtta och nio i bygden efter att kommunen hösten 2012 lade ned detsamma i Västerfärnebo. Det var alltså meningen att årskurs sju till nio skulle återuppstå denna höst, men så blev det inte.

– Tanken var att vi skulle samarbeta med gymnasiesärskolan i Salbohed men vi blev försenade i planeringsarbetet. Man strukturerade om på skolan i Salbohed och vår tänkta rektor sökte ett annat jobb – men framför allt drog det ut på tiden innan vi fick lösningen med Västerfärnebo skola klar, säger Ingmari.

Den knappa tiden gjorde också att för få elever hann registreras.

– Det var lite drygt 20 elever anmälda men för att vi skall få budget att gå ihop behöver vi 50.

Men nu är alltså läget annorlunda.

– I närområdet har vi cirka 100 elever som kan, om de vill, gå på skolan. Men vi ser gärna sökande från hela kommunen. Och de blivande sjuorna är en större kull än förra året.

Redan nu har några intressenter anmält sig på facebook och i slutet på februari måste Svartå-dalens Skola AB ha elevantalet klart för sig.

– Ja, det måste vara klart i början på nästa år så vi kan börja ställa i ordning lokalerna.

Det är en märkbart glad Ing-mari som entusiastiskt berättar om de fina lokalerna på skolan – om hur man kan samarbeta och samutnyttja musik- och hem-kunskap, slöjdsalar och idrottshallen i Västerfärnebo skola.

Förhoppningen är att det blir så många elever att man får ihop två eller tre klasser. Mellan fem och åtta lärare på heltid planeras plus några deltider. En rektor är redan kontrakterad.

– Vi kör igång bara eleverna kommer. Och många lärare som sökte förra gången har visat intresse även nu, berättar Ingmari.

– Vi har en tanke om inriktningen på skolan, bland annat skall vi arbeta med entreprenörskap och samarbeta med företag och föreningar i bygden. Vi vill ta världen till landsbygden och landsbygden ut i världen så vi planerar att ha ett utbyte med någon skola i England. Vilket innebär en extra satsning på engelska och IT-kunskap.

Här planeras också pedagogisk frukost och kanske också lite forskningsanknytning.

– Det är ju forskare här som studerar skogen efter branden där vi kanske kan vara med.

Det skall också finnas läxhjälp på skolan och barnen kommer även att få möjlighet att redovisa sina arbeten för allmänheten.

– Vi rekryterar lärare efter samma styrdokument som den kommunala skolan med legitimerade lärare. Personalen som ställer upp på paketet vi erbjuder skall vara välutbildad. Och som sagt, nu ligger vi bättre till i tids–
planen.

I början av nästa år vet man och har man tillräckligt elevunderlag återstår att köpa in skolbänkar, bord och stolar.

– Om det blir lyckat kanske det till och med kan bli kö till skolan och blir det många elever kanske vi behöver fler lokaler. Men detta kommer inte att bli som en stor skola – här skall alla elever och all personal känna varandra.