Tågolycka i centrala Sala

På måndagen spårade ett fullsatt persontåg på väg från Mora till Stockholm ur i centrala Sala. Foto: Kenneth Friberg
Textstorlek:

På måndagen spårade ett persontåg på väg från Mora till Stockholm ur i centrala Sala. Inga personer kom till skada men de materiella skadorna blev desto större. 
Först på fredag beräknas tågtrafiken vara igång igen.

Av ännu okänd anledning spårade tåget ur vid en järnvägsövergång efter att ha passerat perrongen i Sala. Tåget var fullsatt och orsaken tros vara att det var halt, vilket gjorde att bromssträckan blev längre. Tåget gled ända in i en stoppbock.

Räddningstjänst och ambulans var snabbt på plats men alla passagerare lämnade tåget oskadda. Olyckan ledde till att all tågtrafik förbi Sala fick stoppas.

Detta påverkar trafiken på sträckorna Stockholm–Falun/Borlänge samt sträckan Linköping–Sala via Eskilstuna och Västerås och omvänt, enligt Trafikverket.

Trafikverket skall göra en utredning om vad som orsakade olyckan.

Men först när tåget bärgats kan man se vilka skador urspårningen gett upphov till.