Kommunen mötte föräldrarna i Färna

Ett barn klämde sig nyligen på gungbrädan. Foto: Cecilia Eriksson
Textstorlek:

Föräldrarnas frustration över ovissheten kring ny lokal för deras barn på Kottens förskola i Färna gjorde att de bjöd in kommunen till förskolan för att få svar på sina frågor nyligen.

Anmälan om säkerhetsbristerna verkar ha fallit mellan stolarna. Kommunen menade att den informationen nådde dem först under mötet med föräldrarna.
Föräldrarnas möte med förskolechefen Marianne Andersson, fastighetschefen Michel Tränefors och sektorchefen på teknik och service Thomas Lenell gick som väntat. Det tycker Evelyn Holmudden som har två barn på Kottens förskola i Färna, utanför Skinnskatteberg. Evelyn Holmudden är besviken att det inte blev något av den lokal som var på gång. Handlingarna var klara och låg på politikernas bord när ägaren verkade välja att bo där själv.

– Vi är inte främmande för förslag men det måste finnas en lösning, säger Evelyn Holmudden.

Förskolan i nuvarande lokal är en nödlösning för att barnen ska få tak över huvudet. Lokalerna är mycket slitna och det finns säkerhetsbrister som kommunen lovade att se över, då de har det övergripande ansvaret för det som kan vara farligt för barnen. Eftersom kommunen inte äger lokalen själv så är möjligheterna begränsade.

– Fastighetsägaren är inte tillmötesgående, säger Evelyn Holmudden.
Kommunen har haft svårt att hitta befintliga lämpliga lokaler. Ett alternativ är att bygga nytt och ett annat är att uppföra baracker. Under mötet fick föräldrarna reda på var dessa i så fall ska ligga – intill återvinningsstationen i Färna och då vill kommunen även bygga en stor lekplats intill. Det är något som föräldrarna ställer sig positiva till.
– Jag tror att det skulle bli väldigt mycket bättre än det vi har nu, säger Evelyn Holmudden.
Hon var glad att representanterna kom ut till Färna och lyssnade på föräldrarnas åsikter och tycker att de verkade ta dem på allvar. Kommunen lovade också att de skulle ha tätare kontakt med föräldrarna och fick deras lista med mailadresser.
Läs mer om mötet mellan kommunen och förälrarna i kommande nummer pappersupplaga av Västmanlands nyheter.