Nytt bolag tar tågen vidare

Efter årsskiftet kan godstågen återigen rulla genom Norberg och, som här, förbi Mimerlaven. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

NORBERG Från 1 januari 2016 upphör Trafikverket med att underhålla järnvägsspåret mellan Kärrgruvan och Snyten i Norbergs kommun.
Därför har ett nytt bolag bildats för att ta över driften och underhållet av banan. Så nästa år kan tågen åter börja rulla på sträckan.

Sträckan, som återigen skall öppnas för trafik, mellan Kärrgruvan och Snyten är 13 kilometer lång. Resterande sträcka mellan Snyten och Ängelsberg var från början en del av Norbergsbanan vilken år 1900 anslöts till det statliga järnvägsnätet på stambanan Krylbo-Hallsberg-Mjölby.

År 1962 upphörde persontrafiken till Norberg och sedan år 1981 har inte heller godståg trafikerat banan. Men sträckan har ända sedan år 2003 hållits vid liv av den ideella järnvägshistoriska föreningen ENJ, Engelsberg-Norberg-Järnvägshistoriska förening, genom att de kört turister mellan Kärrgruvan och Ängelsberg med rälsbuss.

Järnvägen är en av landets första och nu har Norbergs kommun tillsammans med bland andra pelletsfabriken Agroenergi Neova och ENJ bildat ett bolag för att ta över driften. Näringslivet i Norberg har visat ett starkt intresse av att frakta gods på järnvägen.

Det var i somras som det upprättades en avsiktsförklaring mellan kommunen och Trafikverket för att järnvägssträckan skall upp­låtas till en ny förvaltare. Alltså ett bolag som ansvarar för upprustning, drift och underhåll.

Så i september beslutade kommunfullmäktige att kommunen kan gå med som delägare i bo­laget tillsammans med pellets­fabriken, PRO Miljö och Logistik och ENJ. På pelletsfabriken tillverkar man 100 000 ton pellets per år och är därmed landets näst största producent av pellets.

Varje dag transporteras 135 ton pellets av lastbilar. På företaget ser man järnvägen som en ny möjlighet för att öppna nya marknader i Europa – flexibiliteten ökar för företaget.

PRO Miljö och Logistik bedriver ingen industriverksamhet i dag men flera av delägarna äger skog i området. De planerar att transportera träbränsle och kanske virke på järnvägen. I anslutning till järnvägen har delägarna mark där man tidigare lastade malm på järnvägsvagnar.

Järnvägshistoriska föreningen har röjt sly längs banan och på bangården i Kärrgruvan. I Kärrgruvan står också ett nytt stationshus som skall invigas till våren. Senast den 30 november måste bolagsbildningen vara klar då också upprustningen av banan måste påbörjas – bland annat med att byta ut slitna slipers.

Sedan tidigare finns ett bidrag på 4,2 miljoner kronor, statliga pengar, avsatta hos länsstyrelsen i Västmanland. Kostnaden för upprustningen kommer till en stor del att täckas av dessa pengar. Agroenergi Neova skall också bygga upp det stickspår som tidigare gick från Kärrgruvans station till Spännarhyttans masugn.

Så nästa år kanske Norbergsborna åter får höra ljudet av godståg som går genom samhället.

FAKTA Norbergs­banan
1853: Smalspåret Kärrgruvan-Trättsbo börjar trafikers, om än omtvistat då det var den första lokdragna järnvägen i Sverige.
1856: Hela sträckan Kärrgruvan-Ängelsberg tas i trafik.
1876: Spårbredden på Norbergsbanan ändras till 1 435 millimeter.
1900: Sträckan Snyten-Ängelsberg ansluts till stambanan Krylbo-Hallsberg-Mjölby.
1962: Persontrafiken till Norberg läggs ned av SJ.
1981: Godstrafiken med tåg som fraktar flytande järn mellan masugnen i Spännarhyttan och gjuteriet i Surahammar läggs ned av Asea.
2003: ENJ startar turistrafik med rälsbuss.
2015: Det nya bolaget tar över friften och underhållet av sträckan Kärrgruvan-Snyten från Trafikverket.
2016: Pelletsfabriken avser att börja transportera pellets med tåg på banan.