Byalaget ordnar fiber

Barbro Wahlberg är drivande i Stjärnviks bygdeförening för att fiber skall dras i bygden. Sambon Torbjörn Andersson är behjälplig i arbetet. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

STJÄRNVIK/SKINNSKATTEBERG Vi har tidigare, i omgångar, skrivit om problemen med uppkoppling på internet och mobiltelefoni i trakterna kring Stjärnvik och Gunnilbo i Skinnskattebergs kommun. Nu ser det dock ut som om det verkar lösa sig – och som många gånger förr är det människor i bygden som ordnar det hela.

Turerna om bättre, för att inte säga fungerande uppkoppling på nätet, har varit många i dessa delar av Skinnskatteberg. Men nu har det bildats en arbetsgrupp vilken skall se till att det dras fiber till bygden.

Dessutom har kommunen anställt en projektsamordnare för bredband som är behjälplig för de boende kring Stjärnvik, Bockhammar och Gunnilbo.

Drivande i arbetsgruppen är samboparet Barbro Wahlberg och Torbjörn Andersson.

– Vi inbjöd till ett möte i bygdegården i slutet på oktober och Johannes Nilsson, projektsamordnare för bredband i kommunen informerade. Efter det bildade vi en arbetsgrupp. Vi kom fram till ett förslag om att kommunen gör en huvudgata för rören efter länsväg 250 med en avstickare till Bockhammar, Gunnilbokorset och upp mot Fagersta. Själva dragningen av rören till oss boende i bygden skall vi stå för själva. Och kommunen verkar positiv till förslaget, berättar Barbro.

Barbro och Torbjörn beskriver hur svårt det kan vara att komma ut på nätet med mobilt bredband på kvällen då många surfar och betalar räkningar. Självklart vill alla komma ifrån detta.

– För att kunna få fiber till en rimlig kostnad är man beroende av hur många som är med. Men här vill majoriteten vara med – vi har nått 105 fastigheter som sagt ja. Bara fem till sex har sagt nej men de är alla fritidsboende. Men alla fast boende har sagt ja, berättar Barbro.

I trakten finns det några fastigheter som ligger väldigt långt bort, bland annat två fastigheter i Norbyn.

– Alla som är med skall betala lika mycket – vi skall solidariskt dela på kostnaden oavsett avstånd, påpekar Barbro.

Byalaget tänker göra så mycket arbete som möjligt själva och de som ställer sin mark till förfogande kräver inget betalt. Dessutom kommer man att använda en ny teknik som inte kräver så mycket grävande utan istället skall det plöjas där man samtidigt lägger ned rören.

– Alla har berättat vad de kan bidra med, exempelvis de som har fordon som behövs för projektet. Allt bygger på att alla hjälper till vilket också är tanken med byalag – att man pratar och jobbar tillsammans, anser Barbro.

Som huvudman för fiberdragningen står Stjärnviks bygdeförening. Närmast på programmet står att söka bidrag hos Länsstyrelsen i mars månad. Det skall också inventeras, skrivas markavtal och till sist skall en ansökan on fiberutbyggnad skickas in.

Det kommer att bli många mil fiber som skall dras och ännu vet man inte hur många brunnar som skall grävas – brunnar som skall fungera som fördelningspunkter till de olika fastigheterna. Och till jul nästa år beräknas det hela vara klart.

Men hur hamnade Barbro i den sits hon har, paret är tämligen nyinflyttat i bygden?

– Jag har suttit som ordförande i ett byalag utanför Linköping där vi också fick fiber. Det är de erfarenheterna vi bygger detta på.

Byalaget vill ha en öppen fiber vilket innebär att varje hushåll skall kunna välja sin leverantör.

– Vi vill inte låsa upp oss på en enda aktör utan det skall vara olika. Vi håller på och tittar på det men själva rören i backen skall vi äga – dem skall vi behålla kontrollen över.

Det finns dock två fastigheter som ligger väldigt avlägset – de har inte ens post.

– Dit finns det olika sätt att ta sig. Antingen via elstolparna eller via radiolänk. Men om detta måste vi komma överens med Vattenfall vilka äger nätet, berättar Torbjörn.

– Här har vi på landsbygden möjligheten att påverka hur vi vill ha det och just med bredband blir det en bra arbetsgemenskap och den känslan känns bra, tycker Barbro.