Gamla gruvhål kan medföra risker

Villaområdet i bakgrunden ligger nära platsen där det föreligger rasrisk. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

NORBERG Norbergs kommun hade ingen samlad information om var gamla gruvhål är belägna. Eftersom dessa kan utgöra en risk vid projektering av nya bostäder anlitade kommunen Bergskraft Bergslagen AB för att inventera alla gruvhål. Till dags dato har man konstaterat 630 hål mer eller mindre nära tätorten.

I april år 2010 öppnade sig ett gruvhål, 40 meter djupt, på en villatomt i Kärrgruvan strax utanför Norberg. Enligt Gunnar Svanfeldt, gruvingenjör vid Bergsstaten, kan man inte förlita sig på att alla farliga gruvhål ät ordentligt inhägnade och säkrade. För att undvika en likadan händelse som den år 2010 vill kommunen nu alltså undersöka var riskerna finns. Erika Flygare, planarkitekt på V-Dala miljö och bygg, berättar att undersökningen sker i två steg varav det första är avklarat.

– Innan undersökningen startade kände man till 200 gruvhål men nu har man konstaterat 630 och det är alla gruvhål som finns.

Arbetet med inventeringen kommer sig av att Norberg vid en översiktsplan år 2011 även ville titta på utvidgningen av bostadsområden.

– Kommunen ville se över säkerheten i dessa områden och i samband med det upptäcktes flera gruvhål. Då bestämdes det att det skulle göras en större undersökning – den som alltså pågår nu, berättar Erika Flygare.

Steg ett i undersökningen genomfördes inte genom fältstudier utan som en ”skrivbordsundersökning”. Det vill säga att inventeringen är gjord på ett omfattande arkivmaterial. Steg två som snart skall påbörjas innebär att man fältundersöker Eskilsbacksfältet och Risbergsfältet.

– I rapporten har vi fått förslag om hur man skall gå vidare, vilka gruvhål det finns risker med helt enkelt. Hur nära tätbebyggt område ligger hålen exempelvis. Det är ett stort arbete och vi har beslutat att gå vidare, berättar Erika Flygare.

Närmast i planerna ligger alltså att fältundersöka Eskilsbacksfältet där en del av Engelbrektsloppet passerar. Vid Risbergsfältet ligger gruvmuseet och dessa två fält kommer Bergskraft Bergslagen AB att undersöka sträckningen på.

– Engelbrektsspåret går över ett bergrum och där måste man kontrollera årligen att marken inte sjunkit. Här kommer vi, före årets lopp, att lägga ett skyddsnät över som sedan skall täckas av makadam och sten.

För att bekosta den första delen av undersökningen avsatte Norbergs kommun 120 000 kronor plus konsultarvode.

För steg två finns 160 000 kronor avsatta men man har också fått statliga pengar till risk- och säkerhetsarbete.

Steg ett är alltså klart och steg två beräknas vara färdigt under nästa år.

– Norberg är speciellt när det gäller att ta tag i sådant här. Det är ett tidsödande arbete. Tidigare fanns en lokal kunskap om gruvhål och fält – en kunskap som fallit i glömska. Norberg är faktiskt tidigt ute med att göra en sådan här undersökning, konstaterar Erika Flygare.