Jubileumsår fylls av aktiviteter

Ann Österberg, hembygdskonsulent i Västmanlands Hembygdsförbund och fornminnesförening, hoppas att hembygdsrörelsen ska uppmärksammas under jubileumsåret. Foto: Cecilia Eriksson
Textstorlek:

​I år firar Sveriges Hembygdsförbund 100 år. I Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening har planeringen för festligheterna pågått sedan förra året, berättar hembygdskonsulenten Ann Österberg. De hoppas att årets firande ska leda till att fler får upp ögonen för dem.

Under året planeras olika aktiviteter genomföras i landet med anledning av firandet. En projektledare för firandet har tillsatts i förbundet på riksnivå.

Hembygdens år ska uppmärksamma lokalsamhällets betydelse för demokrati och ett levande kulturliv. Efter idrotten är hembygdsrörelsen den största gräsrotsrörelsen.

Hembygdsförbundet hoppas på att få synas mer i medierna under året.

– Det är ett jätteviktigt tillfälle att lyfta upp hembygdsrörelsen i medierna. Det är svårt att synas i riksmedierna. Det är roligt att visa på vår mångfald, säger Ann Österberg.

Regeringen beslutade i december att stödja Sveriges Hembygdsförbunds satsning på Hembygdens år med en miljon kronor. För Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening finns 20 000 kronor att söka för specifika projekt. Men Ann Österberg berättar att det än så länge inte är aktuellt att söka pengarna från riksförbundet.

– Hembygdsförbundet är inte i så stort behov av pengar. Det kostar inget för oss att vara i Länsmuseet på Karlsgatan 2 i Västerås och så har vi ett bra bidrag från landstinget, säger hon.

Planeringen för firandet har pågått i styrelsens jubileumsgrupp i Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening sedan förra året. I april och maj kommer en vandringsutställning att pågå på Västmanlands läns museum.

– Vi är väldigt glada att ha fått hit den till jubileumsåret. Utställningen heter ”Hembygd någonstans i Sverige”, där ungdomar över hela Sverige visar sina berättelser och bilder. Ungdomar saknas ganska ofta i hembygdsrörelsen. Vi vill få fler ungdomar att tänka till kring begreppet hembygd, säger Ann Österberg.

Västmanlands fornminnesförening är över 150 år gammal och hembygdsförbundet i Västmanland blev till år 1920.

– Sveriges hembygdsförbund bildades 1916, det var först då det blev en livskraftig hembygdsrörelse i Sverige, säger Ann Österberg.

Det finns 50 hembygdsföreningar anslutna till Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening med nära 10 000 medlemmar. Under året kommer föreningarna att kunna anordna egna firanden, men de får finansiera dem själva.

Antalet hembygdsföreningar i Sverige har ökat och i dag finns 2 044 hembygdsföreningar med över 450 000 medlemmar totalt.

En förhoppning med firandet under året är att få fler att bli intresserade av att gå med i hembygdsförbunden.

– Vi får några nya föreningar som ansluter sig till oss då och då. I fjol gick Bysala hembygdsförening med i förbundet och i år kom Harakers Hembygdsförenings Ungdomsförening med, berättar Ann Österberg.

Hon menar att en del uppfattar det som dyrt att gå med i förbundet och därför inte ansluter sig till dem.

– Det kostar 13 kronor per medlem per år. Men det kan kännas som mycket om medlemspriset i en hembygdsförening till exempel är 50 kronor per år, säger hon.

I priset ingår bland annat försäkring för personer och föremål och att synas på förbundets hemsida.

I höst, den 27–28 augusti, arrangerar hembygdsrörelsen en större satsning på Skansen i Stockholm, Hembygdens helg, dit Sveriges 26 hembygdsförbund är inbjudna. Det blir fokus på skådespel, berättelser, musik, hantverk och dans.

– Vi vill gärna använda oss av de miljöerna på Skansen som har anknytning till Västmanland – Bergsmansgården och grottmiljöerna.

Om det blir så är inte klart ännu.

– Vi hoppas på att kunna visa en del hembygdsfilmer. Det har gjorts en del, exempelvis om Ebba Brahe i Sala och Norrby socken. Vi kommer behöva draghjälp av några hembygdsföreningar, de övriga får gärna komma och delta i firandet, säger Ann Österberg.

Under året kan man också skicka in sina egna berättelser till Sveriges Hembygdsförbund där temat är mötesplats. Det kan vara berättelser om korvkiosken, biblioteket eller dansbanan i hembygden exempelvis, berättar Helene Hammarskiold som är projektledare för firandet på riksnivå. Arbetet med berättelserna görs i samarbete med Nordiska museet.

Slutligen – varför ska man vara med i en hembygdsförening?

– Det är så självklart så jag hittar inga ord… det är en hjälp att lära känna historien där man bor och träffa andra som är intresserade av den, men också för att organisera sig och vara med och påverka beslut som fattas i kommunen, säger Ann Österberg.

– Och för att stötta föreningarnas verksamhet. Hur många midsommarfiranden skulle vi ha om föreningarna lade ned? Det är viktigt att ha framförallt för barnen, säger hon.