Nytt stöd för lanthandlar

Ica Köplusten i Salbohed, Sala, är en av länets åtta lanthandlar. Det är en av de lanthandlar i Västmanland som det går bäst för. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

​Regeringen har fattat beslut om att ge ett helt nytt stöd – 35 miljoner kronor per år under åren 2016–2019 för stöd till kommersiell service i de glesbygdsområden som är särskilt sårbara och utsatta.

I utpräglad glesbygd finns cirka 400 försäljningsställen för dagligvaruhandel, många av dem med låg omsättning och dålig lönsamhet. I glesbygdsområden har nästan var fjärde dagligvarubutik försvunnit under perioden 2004–2014. Det brådskar med att införa ytterligare stöd för att trygga tillgängligheten till kommersiell service i glesbygd visar statens officiella utredning (SOU 2015:35 Service i glesbygd)

– Tillgång till service är en av förutsättningarna för tillväxt och utveckling i gles- och landsbygdsområden. Går det inte att handla mat eller tanka bilen inom rimliga avstånd är det svårt för en bygd att vara attraktiv för kvinnor, män, företagare och besökare, säger landsbygdsministern Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

Dagligvarubutikerna anses vara särskilt viktiga i ett servicesammanhang eftersom de ofta erbjuder flera andra tjänster.

Nu har ett nytt stöd kommit. Tillväxtverket har fått i uppdrag att fördela 35 miljoner kronor varje år, med start i mars, till de aktörer på länsnivå som ansvarar för insatser inom området, stöd till kommersiell service. Det innefattar de dagligvarubutiker i särskilt sårbara och utsatta områden. Utöver det finns det 750 miljoner kronor till kommersiell service i landsbygdsprogrammet.

Roger Lilja, handläggare på enheten för regional utveckling på länsstyrelsen i Västmanland, är tveksam till om Västmanland kommer att få ta del av de extra pengarna. I ett yttrande till Näringsdepartementet skrev länsstyrelsen i somras:

”Länsstyrelsen anser att det är viktigt att upprätthålla grundläggande service både i mindre tätorter och på landsbygden. Länsstyrelsen anser att föreslagna nya stöd kan leda till en förbättrad service på orter där stöden blir tillåtna att använda. Länsstyrelsen noterar dock att de nya stöden med nuvarande skrivningar troligtvis inte kan komma Västmanland till del trots att behov föreligger.” De anser vidare att länsstyrelserna eller regionerna ska få utforma rutinerna för stöden själva utan att låsas fast av detaljregleringar och tycker inte att minsta avstånd till andra butiker bör slås fast i förordningen. Minsta avstånd till annan butik ska vara 15 kilometer enligt författningsförslaget.

I länet finns åtta lanthandlar. Dessa är Ica Nära Lungers handel, Götlunda lanthandel, Tempo i Ransta, Ica Köplusten i Salbohed, Västerfärnebo Livs, Livs Pizzeria Möklinta, Ica Nära Virsbo och Handlarn i Riddarhyttan.

– Under de senare åren har ingen lanthandel lagt ned, men vi har haft två konkurser på två ställen – Västerfärnebo och Ransta, säger Roger Lilja.

På dessa platser har lanthandlarna startats upp igen.

Största problemen för lanthandlarna, enligt Roger Lilja, är ett avvikande befolkningsunderlag och konkurrensen från större köpcentrum, framförallt vid löning då många storhandlar. Han nämner tre lanthandlar i länet som har sämre omsättning än de andra.

Anser du att de borde få ta del av dessa 35 miljoner kronor?

– Ja vissa av dem, säger Roger Lilja.

Han anser att länets lanthandlar är lika viktiga att hjälpa som lanthandlarna i norra Sverige, där avstånden är längre mellan butikerna.

Kan pengarna rädda lanthandlarna?

– Jag vet inte om man kan använda ordet ”rädda”, men det underlättar förstås och ökar chanserna till att de är kvar på sikt, säger Roger Lilja.

Han berättar att de lanthandlar som det går bäst för i länet är den som finns i Virsbo samt den som finns i Salbohed. På Ica Köplusten i Salbohed jobbar fyra personer. Tommy Angmo har drivit butiken sedan 1992.

– Vi jobbar väldigt mycket. Omsättningen går upp och ned varje år. Konkurrensen hårdnar extremt med städerna. Det byggs inget här, fast det skulle behövas, säger han.

Att det fattats beslut om ett nytt stöd för kommersiell service i glesbygdsområden tycker han är bra, men han tycker att kriterierna för att få stödet är märkliga.

– Det verkar konstigt att avståndet på 15 kilometer ska avgöra, det borde det beslutas om i fall till fall, säger han.

Han är övertygad om att finansiella muskler behövs för att lanthandlarna ska överleva.

– I Norrland är det mycket sämre med längre mellan byarna. Om det är tufft här kan jag tänka mig att det är tufft där, säger han.

​FAKTA Kriterier för att få det nya stödet
• Stöd får endast lämnas till ett försäljningsställe som är beläget mer än 15 kilometer från ett annat försäljningsställe med ett mångsidigt utbud av dagligvaror,
• Butiken ska ha dagligvaror på året runt-basis, under i genomsnitt 40 timmar per vecka och ha en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till minst två miljoner kronor men inte mer än elva miljoner kronor vid senaste årets årsredovisning.