Andra arter efter branden

Barrträdslöparen är en vanlig syn i skogsbrandsområdet. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

I juni följde vi med biologen Ralf Lundmark från Ramnäs då han inventerade insektsfällor i brandområdet. Detta gjorde han som medhjälpare till landets främste expert och forskare på brandinsekter, Lars-Ove Wikars. Nu skall en preliminär rapport lämnas in till länsstyrelsen.

Lars-Owe Wikars bor själv i Borlänge i Dalarna så Ralf Lundmark anlitades för att sköta själva tömningen av de cirka 30 insektsfällorna. Projektet har initierats och finansierats av länsstyrelsen och snart lämnar Lars-Ove alltså in en preliminär rapport.

I höstas utökades inventeringen med att man också började en direkt inventering på trädstammar där man kanske kan förvänta sig att hitta skadeinsekter.

– Vi hittade väldigt lite skadeinsekter. Exempelvis granbarkborren gillar inte brända träd – de är direkt olämpliga för den. Men om trädet bara har skadade rötter dyker granbarkborren upp.

Under inventeringen har tiotusentals insekter fastnat. I ett av dessa prover hittade Lars-Ove cirka 500 insekter av ett hundratal arter.

– Jag förmår inte gå igenom allt så därför har jag haft andra experter till hjälp. Till i dag har vi hittat ungefär 300 arter men det kommer nog att bli upp till 500. Och av dessa är ganska många brandspecialister. Men det kan bero på att det brunnit tidigare på tre områden. I Fermansbo urskog naturvårdsbrände man exempelvis för tre år sedan.

Av ”brandspecialister” har man funnit tio arter, bland annat den sällsynta sotsvart praktbagge.

– De är ganska ovanliga och de återfinns bara där det är hårt bränt eller som vi kallar det kronbränt. Den baggen hittade vi på Hovberget.

Något som överraskat Lars-Ove lite grand är att den stora skalbaggen timmerman redan har lyckats etablera sig.

– Ja, det har den verkligen, vi hittar många i döda tallar. Vi har hittat miljoner larver av den och den är en av få arter som verkligen förökat sig i området. Men den är vanlig i bränd skog.

Den mindre släktingen tallbock, däremot, är mycket mer ovanlig även om den också är gynnad av bränder. Dock har den en långsammare utveckling.

– Vi hittade också en rolig bagge som vi trodde var försvunnen från fastlandet, smalskuggbagge. Och det beror nog på att skogen var så fin här före branden.

Han berättar också att de titt som tätt hittar arter som inte går att bestämma.

– Till detta måste vi anlita experter, världsexperter på området. Tyvärr har vi nästan inga sådana kvar i Sverige. Själv är jag en pragmatiker, mest intresserad av ekologin.

Nu verkar det som om länsstyrelsen vill fortsätta inventeringen även nästa sommar. I effektiv tid har Lars-Ove plockat bland de insamlade insekterna i cirka tre månader. Bland alla dessa insekter har han också hittat sydliga arter.

– Ja, här hittar de en varm miljö.