Bidrag för naturvård blev över

Ett projekt som blivit beviljat bidrag kallas ”Vem går i skogen”. Syftet är att öka vistelsen i den tätortsnära naturen i anslutning till Norberg, Kärrgruvan och Karbenning. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

​På grund av för få ansökningar till bidrag för naturvårdsprojekt i länet måste länsstyrelsen lämna tillbaka 500 000 kronor till Naturvårdsverket. Det har aldrig hänt tidigare, berättar Sandra Guldbrand på länsstyrelsen i Västmanland.

Varje år får länsstyrelsen ekonomiska medel att fördela på lokala och kommunala naturvårdsprojekt (LONA). Stödet finns att söka i alla kommuner i Sverige. Syftet med projektet är att gynna natur- och friluftslivet i kommunerna genom att göra naturen mer tillgänglig för människor. I år fanns 1 790 000 kronor att fördela på nya och pågående projekt i Västmanlands län.

Men ansökningarna var få i år och det gör att 500 000 kronor måste lämnas tillbaka till Naturvårdsverket. 695 000 har getts till nya projekt i länet, övriga pengar går till sedan tidigare pågående projekt och administrativa kostnader på länsstyrelsen. Sandra Guldbrand på länsstyrelsen berättar att de aldrig behövt lämna tillbaka pengar tidigare år.

Vad beror det på att så få har sökt pengar för naturvårdsprojekt?

– Det kan bero på att kommunerna behöver göra informationskampanjer. Det kanske är en fråga som inte varit prioriterad, utan de har haft mer fokus på flyktingar. Och så har det varit en omsättning på kommunekologer. Kommunekologen i Kungsör började i Köping och kommunekologen i Fagersta började i Surahammar. Ibland ersätts de inte, säger Sandra Guldbrand.

I år kom det in fem ansökningar. Alla blev beviljade pengar, men en kommun som ansökt om ett projekt drog sig tillbaka då de ansåg att de inte skulle mäkta med det.

Projekttiden är på två år, men man kan ansöka om en förlängning till totalt fyra år. 50 procent av hela kostnaden täcks med hjälp av LONA.

Ett av projekten som påbörjas i år heter: ”Vem går i skogen”. En besöksundersökning ska göras för att ta reda på hur man kan öka vistelsen i den tätortsnära naturen i anslutning till Norberg, Kärrgruvan och Karbenning. Intervjuer kommer genomföras på skolor, förskolor, fritidshem och asylboenden. Projektet drivs av Norbergs kommun i samarbete med Västmanland och Dalarnas miljö- och byggförvaltning och Naturskyddsföreningen i Norberg.

Projekt ”Friluftsliv i Skinnskatteberg” handlar om att ta fram ett underlag över vilka stigar, leder och platser som används för rekreation och friluftsliv i kommunen och knyta samman den så kallade Geoslingan. Projektet kommer drivas av Skinnskattebergs kommun i samarbete med föreningen Geocentrums vänner i Riddarhyttan samt Riddarhyttans hembygds- och intresseförening.

Projektet ”Bekämpningsplan för Jätteloka” som drivs av Västerås stad syftar till att öka kunskapen om ogräset jätteloka och ta fram en flerårig bekämpningsplan.

”Biotopvårdande åtgärder i Svartån i Skultuna” handlar om att ordna fria vandringsvägar för fisk och förbättra deras livsmiljö i Svartån i Skultuna. Minst ett vandringshinder för fisk ska rivas och sten och lekgrus ska läggas ut på lämpliga platser. Målet är att gynna den biologiska mångfalden i och i anslutning till vattendraget. Projektet drivs av Västerås stad i samarbete med Mälarenergi vattenkraft AB.