Klart för reservat i brandområdet

Nu är det klart att Hälleskogsbrännan blir naturreservat. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

SALA/SURAHAMMAR Strax före jul fattade länsstyrelsen i Västmanland beslut om att bilda naturreservatet Hälleskogsbrännan i skogsbrandsområdet. Beslutet överklagades av en privatperson som var emot förbud mot att jaga vissa arter i området. Men nu blir det naturreservat, enligt ett pressmeddelande från Miljödepartementet.

Den 4 oktober i fjol invigdes den så kallade Riksettan genom det tilltänkta naturreservatet Hälleskogsbrännan. Vägen går elva kilometer rakt igenom skogsbrandområdet, vilket nu alltså blir naturreservat.

Beslutet av att bilda Hälleskogsbrännans naturreservat överklagades dock av en privatperson som ifrågasatte förbudet att jaga vissa arter i området. Han motsatte sig förbudet att jaga tjäder, orre och järpe i området vilket länsstyrelsen bestämt.

I överklagandet skrev mannen:

”Det kan alltså komma att bli tillåtet att jaga varg, björn och lo men inte vanliga arter, som jagats i området i förmodligen tusentals år. Svårt att förstå”!

Mannen hade dock inget i övrigt emot bildandet av ett naturreservat. Han äger själv två skogsområden som brann.

Eftersom beslutet om naturreservat överklagades blev det en fråga för regeringen. Nu har alltså Miljödepartementet skickat ut ett pressmeddelande om att det är klart att bilda reservat.

I pressmeddelandet säger klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP):

”Branden var en ofattbar tragedi. Som reservat kommer allmänheten att kunna följa naturens återhämtning med helt nya förutsättningar”.

Området som avsätts som naturreservat är på 6 400 hektar och berör ett 30-tal markägare vilka erbjudits att sälja eller byta sin mark.

I vissa fall har skogsägarna fått behålla sin mark för att i stället få en så kallad intrångsersättning.