35 miljoner delas ut

Textstorlek:

​Regeringen har beslutat om villkoren för ett stöd om 35 miljoner kronor till lanthandlare i glesbygdsområden. Det innebär att  det nya stödet kan betalas ut inom kort.

Annons:

Enligt en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet, föreslog regeringen ett stöd om 35 miljoner kronor per år till och med 2019. Stödet betalas till kommersiell service i glesbygdsområden som är särskilt sårbara och utsatta. Dagligvarubutikerna tillhandahåller ofta en rad andra tjänster och är därför särskilt viktiga i ett servicesammanhang.

Tillväxtverket ska fördela 35 miljoner kronor årligen till de aktörer på länsnivå som ansvarar för insatser inom området stöd till kommersiell service.

– De här 35 miljonerna kommer att bidra till att stödja tillgängligheten till service i landets mest sårbara och utsatta glesbygder. Det stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

Regeringen har tidigare även beslutat att avsätta 752 miljoner kronor till kommersiell service i landsbygdsprogrammet.

Enligt jordförvärvslagen definieras glesbygd som ett område med mer än 45 minuters bilresa till närmaste tätort med fler än 3 000 invånare.

Rose-Marie Eriksson

Källa: Länsstyrelsen

 

Fakta: Enligt jordförvärvslagen klassas följande områden som glesbygd i Västmanlands län:

Västra Skedvi, Skinnskatteberg, Gunnilbo, Hed, Västervåla, Karbenning och Möklinta.

Annons: