35 miljoner delas ut

Textstorlek:

​Regeringen har beslutat om villkoren för ett stöd om 35 miljoner kronor till lanthandlare i glesbygdsområden. Det innebär att  det nya stödet kan betalas ut inom kort.

Enligt en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet, föreslog regeringen ett stöd om 35 miljoner kronor per år till och med 2019. Stödet betalas till kommersiell service i glesbygdsområden som är särskilt sårbara och utsatta. Dagligvarubutikerna tillhandahåller ofta en rad andra tjänster och är därför särskilt viktiga i ett servicesammanhang.

Tillväxtverket ska fördela 35 miljoner kronor årligen till de aktörer på länsnivå som ansvarar för insatser inom området stöd till kommersiell service.

– De här 35 miljonerna kommer att bidra till att stödja tillgängligheten till service i landets mest sårbara och utsatta glesbygder. Det stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

Regeringen har tidigare även beslutat att avsätta 752 miljoner kronor till kommersiell service i landsbygdsprogrammet.

Enligt jordförvärvslagen definieras glesbygd som ett område med mer än 45 minuters bilresa till närmaste tätort med fler än 3 000 invånare.

Rose-Marie Eriksson

Källa: Länsstyrelsen

 

Fakta: Enligt jordförvärvslagen klassas följande områden som glesbygd i Västmanlands län:

Västra Skedvi, Skinnskatteberg, Gunnilbo, Hed, Västervåla, Karbenning och Möklinta.