Bergslagen lade grunden

Bosse Bergman anser att inriktningen på storstadstillväxt är väldigt ensidig. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

​Hur bryter man den ensidiga inriktningen på stadskonkurrens och storstadstillväxt. Det försöker stadshistorikern och forskaren, Bosse Bergman, reda ut genom ett forskningsprojekt i Skaraborg. Han anser att det inte finns något så urbant som landsbygden. Vad hade exempelvis Västerås varit utan Bergslagen. Ingenting.

Bosse Bergman är född och uppväxt i Fagersta och återkom i förra veckan för att hålla ett föredrag om sitt projekt initierat av Kommunförbundet i Skaraborg.

Projektet som går ut på hur man kan knyta samman orter som mer konkurrerar med varandra och vill vara ”huvudstaden” än att samarbeta.

I Skaraborg finns nämligen ingen naturlig större stad för detta.

Han är pensionerad stadshistoriker och forskare vid KTH, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Han har sett att inriktningen på stadskonkurrens och storstadstillväxt är väldigt ensidig.

– Jag vill presentera en alternativ regionindelning – det är väldigt tätt med små orter där konkurrensen är stenhård. Och den här konkurrensen är missvisande – vi pendlar exempelvis mer än någonsin mellan olika orter. Ordet urbanisering är missvisande då man bara ser tillväxt av städer. Landsbygden har ju urbaniserats allt sedan industrialismen. Allt har en urban utgångspunkt men av någon anledning är det bara staden som gäller.

I Västmanland finns tydliga exempel på hans resonemang. Berglagsorter såsom Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg urbaniserades väldigt tidigt. Utan dessa hade knappast Västerås existerat i dag. Ändå är dessa småorter inte urbana utan kallas för landsbygd.

– Ta bara Stockholm, här är det bara citykärnan som kallas stad – allt utanför Stockholms city betraktas inte som stad.

Bosse Bergman resonerar som så att landsbygd visst också är urbant bara man tänker efter lite grand.

– Skog köps in av stadens bankväsende och marken kanske ägs av börsnoterade företag som har sina kontor i staden. Allt består av olika urbana former men när man talar om landsbygden talar man bara om avfolkning.

Han ser också inriktningen att det urbana är det vi skall satsa på. Dock är han tveksam.

– Ingen vet om det är bra att Stockholm växer, många tror det men ingen vet. varför inte satsa på det som kallas Mälardalsregionen där också Fagersta ingår. Och vad är tillväxt – bra utbildning, bra åldringsvård?

– Nu är man bara inriktad på att befolkningen växer men vi vet inte huruvida stadstillväxten är bra för landet. Allt borde ingå i en urbanitet.

Ortskonkurrensen säger han beror på att kommunerna blivit allt starkare gentemot regionen.

– Regionen ser man bara som ett nätverk – exempelvis vägar som är hierarkiskt organiserade vilka knyter ihop orter som ändå är självbestämmande. Problemet med nätverkstanken är att man glömmer små orter med en egen kraft som faktiskt påverkar större orter.

Han ser hur den pågående digitaliseringen av detaljhandeln kan vara en sak som knyter ihop landsbygd med städer.

– Kanske den negativa trenden med att butiker och service försvinner från landsbygden skulle kunna vändas. Istället för hemkörning, från exempelvis
Erikslund utanför Västerås, skulle showrooms eller hämtställen utanför städerna kunna byggas upp. Då skulle handeln flyttas tillbaka till landsbygden. Det skulle kunna vara hämtställen på en plats istället för i varenda Ica-butik. Det är faktiskt en diskussion som pågår, säger Bergman.

Men om en glesbygd skall fungera är väl transporter a och o?

– Ja, glesbygden är mer beroende av bilen än av bussen. Bussar som är hänvisade till en tidtabell är sällan fullbelagda på landsbygden. Men jag tror att inom tio år kommer samåkandet att vara avdragsgillt på skatten. Ett avdrag som görs direkt. Jag tror att en digital samordning för detta kommer att vara på plats så snart.

Men verkligheten är trots allt att tillväxten av storstäder är det man tycker är bäst i dag. Denna tanke motsätter sig alltså Bosse Bergman.

– Regionala frågor är ett brännande ämne. Glesbygd och tätorter måste tätas ihop och det går stick i stäv mot ortskonkurrensen som är den rådande i dag.