Ebba Brahes hus räddat

Textstorlek:

​FLÄCKEBO/SALA Ebba Brahes paviljong på Braheholmen i Fläcksjön är räddat för framtiden. Länsstyrelsen har förklarat den som byggnadsminne – det starkaste kulturhistoriska skyddet. Planer på att försöka få den att bli byggnadsminne har funnits i många år.

Ebba Brahes paviljong på Braheholmen i Fläcksjön är en förenklad slottsminiatyr av Axholms slott som fanns på platsen på 1600-talet, men senare drabbades av brand. Ebba Brahes paviljong kom till år 1808.

Och ett par århundranden senare kan Braheholmens besökare kliva in i byggnaden.

– Svartådalens bygdeutveckling gör guidningar och även Edens garden bed & breakfast ordnar båtturer till Braheholmen. Det har även skett en och annan borgerlig vigsel på Braheholmen, säger Mikael Nordin, som är kyrkoherde i Västerfärnebo-Fläckebo församling.

Ebba Brahes paviljong ägs av Västerfärnebo-Fläckebo församling sedan år 1914. Det var kommunen som skänkte den till församlingen på den tiden i gengäld mot att de tog uppdraget att vårda den. Församlingen får mycket hjälp av Fläckebo hembygdsförening med att vårda byggnaden och dess omgivning.

Länsstyrelsen har nu byggnadsminneförklarat den förenklade slottsminiatyren.

– Jag vet att det fanns planer på att försöka få byggnaden att bli byggnadsminnesförklarad redan innan jag började. Jag har jobbat här i tio år, berättar Mikael Nordin

För ett par år sedan gjorde de en ansökan till länsstyrelsen. Vägsträckan fram till att få en byggnad byggnadsminnesförklarad tar tid.

– Att byggnaden blivit byggnadsminnesförklarad är något som vi är stolta över. Vi planerar att ha en invigning senare med länsstyrelsen och församlingen och vi vill bjuda in en man som skrivit mycket om bygden, i maj eller juni är det väldigt fint men vi har inte satt datum än, säger Mikael Nordin.

I och med byggnadsminnesföklaringen kommer det bli lättare att få ekonomiska bidrag vid exempelvis restaurering av byggnaden. Men Mikael Nordin tror också att det ska bli enklare att få ekonomiskt bidrag för sådant som är runtomkring. Han talar om en ny brygga då den gamla troligtvis blev den stulen. Det är något de försökt söka bidrag för tidigare från kommunen, men inte fått.

– En brygga skulle underlätta för turismen, säger han.

Ebba Brahes paviljong är det 49:e byggnadsminnet i Västmanland.