Föreslagen regionreform tros gynna samarbetet

Textstorlek:

​Flera av länets kommunalråd tror att deras nuvarande samarbete med kommuner i andra län kommer gynnas om Västmanland bildar region med Örebro, Gävleborg, Uppland, Södermanland och Dalarna.

Kommunerna i länet har redan idag flera samarbeten med andra kommuner i länen som föreslås ingå i storregion med Västmanland och flera kommunalråd tror att det nuvarande samarbetet kommer stärkas och utökas.

Sala kommun har till exempel redan idag ett samarbete med Heby kommun med gemensam räddningstjänst, en gemensam bygg- och miljöförvaltning och samarbete kring vissa administrativa frågor. De har också ett utvecklat samarbete med flera kommuner inom Nedre Dalälven som handlar om besöksnäring, Leaderområde och myggbekämpning.

Inom Dalabanans Intressenter arbetar kommunen med Dalarnas kommuner längs Dalabanan. På banan kör regionaltåg, fjärrtåg och godstrafik och längs den finns elva kommuner i Dalarna, Västmanland, Uppland och Stockholmsregionen.

– Jag tror att våra samarbeten kan fortsätta som tidigare. Däremot tror jag att vissa av samarbetena, exempelvis kring Dalabanans intressenter kan stärkas genom en bättre struktur på statens arbete genom förändrade rutiner för exempelvis länstransportplaner samt Trafikverkets nya indelning, säger Carola Gunnarsson, kommunalråd i Sala.

Idag är det flera olika regiontillhörigheter för de områden som berör Dalabanan.

– Det leder till att den ena regionen ibland ger ett svar och den andra regionen ett annat, säger Carola Gunnarsson.

Hon tror att det kommer bli lättare att utöka funktionella samarbeten med andra kommuner när det gäller olika frågor genom en gemensam regiontillhörighet.

– Även om de län vi har idag inte ska innebära hinder för samarbeten så blir det så ändå, säger hon.

Även Norberg samarbetar idag, precis som Sala kommun, med andra kommuner när det gäller räddningstjänst.

– Norbergs kommun har räddningstjänstförbund, lönenämnd och överförmynderi med Avesta och Hedemora samt inköpssamverkan med Avesta i Dalarna, säger Åsa Eriksson, kommunalråd i Norberg.

Dessutom ingår de bland annat i Intresseföreningen Bergslaget tillsammans med kommuner i Dalarna, Örebro och Gävleborgs län.

Även Åsa Eriksson tror att samarbetet påverkas positivt om Västmanland bildar den föreslagna storregion.

– Dels får vi större fokus på samverkan mellan kommuner generellt sett i landet och dels kommer våra lokalregioner (Fagersta-Avesta-Hedemora-Norberg- Skinnskatteberg) bli viktiga ”skal” i den samverkanslök som kommer skapas, säger hon.

– Om de kommuner vi samverkar med skulle hamna i olika storregioner tror jag att samarbetet kommer påverkas negativt, säger Åsa Eriksson.

Fler kommunalråd är optimistiska inför bildande av föreslagen storregion. Kommunalrådet Carina Sandór i Skinnskatteberg tror inte att deras befintliga samarbeten kommer påverkas. Kommunalråden i Kungsör, Västerås, Arboga och Fagersta har uttryckt att de tror att chansen att samarbetet stärks och utvecklas är stor.