Känner du någon samhörighet med de andra länen?

Textstorlek:

Vi vill veta vad du tycker om förslaget att Västmanland ska ingå i en stor region.

Hör av dig via Facebook: facebook.com/Västmanlands-nyheter/
eller Twitter: twitter.com/vastmanlandsnyh

Eller kontakta oss på telefon: 021-471 38 13.

Eller på e-post: vastmanlandsnyheter@sveagruppen.se.