Inflytandet kan minska

Carola Gunnarsson (S), kommunalråd i Sala kommun, är positiv till förslaget att bilda storregion. Men är orolig för kommunsammanslagning i efterspelet av regionreformen. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

​Flera kommunalråd i Västmanland är positiva till att bilda storregioner i Sverige. Men det finns även oro.
– Vi måste förhindra att man också gör en kommunsammanslagning i efterspelet av regionreformen, säger Carola Gunnarsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Sala.

21 län kan bli 6 regioner i Sverige. Regionutredningens indelningskommittén föreslår att Västmanland ska delas in tillsammans med Gävleborg, Dalarna, Uppsala län, Örebro och Södermanland.

Förslaget skulle innebära att det blir 64 kommuner och 1,7 miljoner invånare.

Carola Gunnarsson, kommunalråd i Sala, är positiv till att nya regioner bildas.

– Det är bra för utvecklingen i vårt område. För mig handlar den nya samhällsorganisationen om att makt och resurser flyttas från central till regional nivå, det vill säga från staten till de folkvalda regionerna. Det är alltså en decentraliseringsreform, säger hon.

Hon tror att reformen kan betyda att kommunerna får en starkare roll.

Däremot är det en sak som oroar Carola Gunnarsson.

– Vi måste förhindra att man också gör en kommunsammanslagning i efterspelet av regionreformen. Jag tycker att det finns oroande tecken på att förslag i detta kan komma. Det skulle allvarligt försämra den lokala demokratin, säger hon.

Även Åsa Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande i Norberg, ser ljust på förslaget att bilda regioner.

Hon anser att det ger högre effektivitet, minskad sårbarhet och mer dynamik.

– Som företrädare för Norbergs kommun tror jag det är viktigt att vi tillhör en större region eftersom verksamheter blir allt mer specialiserade och det kräver ett större befolkningsunderlag för vi har medborgare som arbets- och studiependlar till andra län och företag som gör de flesta av sina affärer i större län, säger hon.

På frågan om hon ser några negativa sidor med att bilda storregion svarar hon: ökade geografiska avstånd till residensstad, myndigheter och sjukvård.

– Vi behöver organisera oss inom regionen i flera nivåer. De lokalt förankrade frågorna som behöver samordnas med många andra ska givetvis föras upp i storregionen men mycket kommer kunna klaras av på mer lokal nivå. Vi måste bli bättre på att kommunicera i flera led, eftersom alla inte kan vara med på stormöten om allt, säger hon.

I Fagersta ser även kommunstyrelsens ordförande Marino Wallsten (S) positivt på indelningskommitténs förslag. Det ger bra sjukvård, infrastruktur och tillväxt i hela landet, anser han.

– Ser man på förslaget ur ren Fagersta-synvinkel är förslaget bra. Större regioner är nödvändiga som en motvikt till storstadsregionerna, som växer kraftigt och i större omfattning än landsbygden. Det pågår en urbanisering och små regioner och landsting kommer med tiden få riktigt svårt att klara de uppdrag de har om inget görs, säger han.

Men Marino Wallsten ser även en nackdel med storregioner.

– Det finns en risk att det blir för många kommuner inom en region, liksom att kommunernas inflytande och medverkan i den regionala utvecklingen marginaliseras. Kommunerna, liksom de tidigare landstingen eller regionerna behöver säkra upp detta inför ett bildande av en storregion.