Krav-bönderna blir allt färre

Textstorlek:

​Antalet KRAV-certifierade gårdar har minskat enligt KRAV:s nya marknadsrapport för 2015 i hela landet. Även i Västmanland var det fler KRAV-certifierade gårdar som av olika anledningar försvann än som startade. 

I Västmanland finns 135 KRAV-bönder. Under 2015 fick länet sex nya KRAV-bönder, men tappade 16. Och det finns olika anledningar till att antalet KRAV-bönder minskat.

– Det beror på den strukturrationalisering som svenskt lantbruk går igenom idag. Att sonen eller dottern tagit över, att bönderna sålt eller avvecklat, säger Kristin Karlsson presschef på KRAV.

Enligt Kristin Karlsson finns ett ökat konsumentintresse när det gäller slaktkyckling, värphöns och gris som är KRAV-certifierade och det har också skett en ökning av antalet KRAV-certifierade bönder inom dessa produktionsområden.

Men det är inte den största av grupperna.

– Växtodlare utgör de flesta av våra KRAV-bönder, säger Kristin Karlsson.

KRAV:s marknadsrapport visar att efterfrågan av KRAV ökar. Under 2015 ökade försäljningen med 39 procent.

Totalt i hela landet valde över 250 lantbrukare att ställa om till KRAV förra året. Samtidigt slutade nära 300 bönder med KRAV-certifierat lantbruk. Idag finns 3 600 KRAV-bönder i Sverige.

Karl Johan Lefverth på Avhulta gård i Köping var KRAV-bonde i 19 år, men gick över till konventionellt lantbruk för ett år sedan.

– Efter 19 år hade jag en del ogräs. Kvickroten är den största boven, säger Karl Johan Lefverth.

Han berättar att det var mer jobb men inte mer betalt. Mycket byråkrati.

– Det gick på ett ut. Priserna gick upp och ned som allt annat och det var mer jobb. Priserna låg mellan 1,80–3,30 per kilo för KRAV.

Varför ville du gå med i KRAV från början?

– Jag gillar inte det här med besprutning, säger han.

Det var i samband med att Sverige gick med i EU han startade.

– Då kom det här med KRAV, man började prata om eko. Många började men hoppade av efter några år, säger han.

Hur hanterar du besprutningen idag?

– Jag lejer bort det. En maskin är dyr, den kostar mellan 400 000–500 000 kronor. Vi hjälps åt flera bönder, säger han.

Karl Johan Lefverth sålde även ekologiskt kött till Ica.

– Jag sålde direkt till Ica i Köping förut. Men det var svårt med priser som gick upp och ned. Ena året kunde man få 160 000 för 15 djur och nästa år 60 000 kronor. Det bästa var att sälja själv men det krävde mycket arbete, säger han.

Kan du tänka dig att ställa om till KRAV igen?

– Nej, det kan jag aldrig tänka mig. Jag börjar bli gammal.

Enda anledningen skulle vara om det var bättre betalt i så fall, berättar han.

Västmanlands nyheter har även varit i kontakt med några bönder som blivit nya KRAV-bönder i länet. Och det finns flera anledningar till att bönder står med i KRAV:s statistik. Anledningen på Tängsta gård, i Köping, är att Fredrik och Sara Karlsson nyligen tagit över 10 hektar som är KRAV-certifierat sedan tidigare. Men 72 hektar odlas konventionellt på gården.

Frågan är om de kommer få mersmak för att odla alla hektar enligt KRAV:s regler.

– Vi får se, vi provar att odla på de här 10 hektaren först, säger Sara Karlsson.