Lägger ned trots uppgång för uppfödare

Textstorlek:

HIMMETA Försäljningen av färsk svensk kyckling ökar för varje år. Från år 2006 till i fjol har försäljningen ökat med 38 procent. Varje år föds det upp 85 miljoner kycklingar i Sverige. Bara 170 000 av dem har hittills fötts upp ekologiskt. Men ekologisk kyckling är en trend på uppåtgående.

Sedan tio år har Tomas Nestor på Erik Karls-gården i Himmeta utanför Köping fött upp ekologiska kycklingar. Kycklingarna har han levererat till Hagbys slakteri i Västerås. På gården har man också ekologisk odling av spannmål. Nu skall dock verksamheten med kycklinguppfödning upphöra på gården.

– Vi odlar ekologiskt på 90 hektar av vår mark resten arrenderar vi ut till lantbrukare som driver konventionellt bruk.

Det är en av anledningarna till att han slutar med de ekologiska kycklingar.

– Ekologiska kycklingar kommer mer och mer och aktörerna blir allt fler. Och i den konkurrensen har vår försäljning har stannat av. Vi har pratat om att ställa om och öka produktionen men vi gör inte det. Så under försommaren kommer vi att avveckla den delen av lantbruket. Vi står inför ett vägval – hur mycket skall vi jobba? Vi måste ägna oss åt det andra på gården, berättar Tomas.

Men ännu finns kycklingar kvar i de tre tälten ute på en åker i anslutning till gården.

– Dessa köpte vi i Frankrike och vi tog alla tre husen på en lastbiI – var och en på 150 kvadratmeter. Först funderade vi dock på att använda ladugården men där har vi bara kycklingarna de första fyra veckorna.

I tälten finns inga golv utan kycklingarna är frigående på gräset. Och för att de skall få färskt gräs att röra sig på förflyttas tälten med hjälp av en traktor. Maten de får är ekologiskt vete men koncentratet är konventionellt. Gården har inte varit certifierad.

– Nej, det har inte varit läge för det fram till nu. Vi har haft bra pris på kycklingen i alla fall – marknaden skriker efter ekologisk kyckling.

För att få Kravmärka kycklingar måste de leva i 80 dagar vilket är knepigt enligt Tomas.

– Man har avlat fram en ras som skall växa fort – man trycker helt enkelt i dem proteinfoder vilket gör att de växer snabbt. Det går inte ihop med kravet på 80 dagar. Nu skall fåglarna ut, trots att det varit fokus på snabbväxande kycklingar och det går inte ihop med vad vi avlat på. På 80 dagar finns det risk för att de blir för stora – vi riktar in oss på två till 2,2 kilo i slaktad vikt. Men konsumenterna är vana vid ett kilo grillad kyckling.

Dock håller man som bäst på att testa fram en ny ras för ändamålet – rowan ranger – en långsamtväxande ras.

– Den skall tydligen passa bättre med kraven på 80 dagar.

Trots detta rekommenderar Tomas branschen för den som vill starta en uppfödning.

– Ja, man kommer snabbt och enkelt igång och man får in inkomster på tre månader.

På gården har Tomas under dessa tio år fött upp 20 000 kycklingar per år varav 1 500 nya har satts in varje vecka.

– Vi startade det här för att det är småskaligt och man behöver inte konkurrera med länder i Europa. Vi är dock emot att bli för stora. Hagbys efterfrågan har ökat men vi sitter i sitsen att vi måste lägga av. Vi har dock inte kommit på vad vi skall göra istället med tälten – kanske det går att sälja dem, funderar Tomas.

– Kyckling är ett klimatsmart kött, det är en produktion som påverkar miljön minst. Och försäljningen av kyckling har ökat markant. Slakterier bygger ut och de vi köper ägg av har ökat sin produktion.

Men sysslolös blir Tomas inte. Förutom den egna ekologiska spannmålsodlingen rensar han utsädet åt bönder i trakten och han betar mot svamp.(Betningen syftar till att skydda plantan mot svampangrepp. Reds.anm).

– Jag är också ombud för Länsförsäkringar vilket beror på mitt intresse för lantbruksnäringar.