Stort behov av kuskar

Textstorlek:

​STRÖMSHOLM Efterfrågan på kuskar är stor och möjligheterna att använda häst som arbetskraft är många. 

Nyligen anordnades prova-på-dagar där intresserade fick möta elever och lärare på Kuskutbildningen i Strömsholm för att få en inblick i hur det är att vara elev på skolan.

Emma Säfsten var en av de elever som besökarna kunde möta under prova-på-dagarna på Kusk-utbildningen i Strömsholms ridskolas regi. För att gå utbildningen bör man ha en del förkunskaper om hästar.

– Jag har intresserat mig för hästar hela mitt liv. Det här är ett perfekt sätt för mig att utvecklas. Att söka till Kuskutbildningen är det bästa beslut jag tagit, säger hon entusiastiskt.

Hon är ursprungligen från Umeå, gav upp allt och sålde sitt hus för att flytta hit och gå utbildningen. Emma hyr ett boende av skolan och har nu köpt ett ardennerföl som hon kommer flytta hit i maj.

– Det finns ett privat stall här borta som jag hoppas att han kommer få stå i, säger hon.

Den ettåriga utbildningen är både teoretisk och praktiskt, vid två tillfällen under utbildningens gång har eleverna haft praktik.

Under sin praktikperiod erbjöds Emma Säfsten jobb på Backfors gård i Bjurholm.

På skolan råder en god framtidsanda. Två återkommande ord bland lärare och elever är: stora möjligheter. Möjligheterna med att använda hästarna i arbete är många.

Emma Säfsten har klart för sig vad hon vill göra i framtiden.

– Jag vill återvända till Norrland och starta eget. Jag tror att det finns jättemycket potential att använda hästar i Norrland till att klippa gräs och köra turister, säger hon.

Hon visar runt på skolan, i ett av utrymmena står ett flertal vagnar däribland avsedd för sportkörning, turistvagn, finvagn, förställ, flakvag, slåttermaskin, såmaskin, skogsvagn med flera.

Vi går vidare.

Klasskamraten Jennie Preiholt övar på att transportera stockar med hjälp av skolans tyngsta ardennerhäst Julin som väger 818 kilo. Hon tränar inför det prov som kommer snart som ska visa om eleverna ligger i fas med utbildningsplanen.

Även Jennie har klart för sig vad hon vill göra efter utbildningens slut.

– Jag vill ta över mina föräldrars gård, Rörbo gård i Skultuna. Det är ett beslut som växt fram under året. Mina föräldrar är pensionärer. Jag vill använda hästarna så mycket som möjligt i arbetet, säger hon.

Under prova-på-dagarna fick besökarna testa att köra hästarna. En av dem som kom till skolan var Petra Ådjers, som åkt hit ända från sitt hem på Åland. Hon har hållit på med hästar hela sitt liv, främst ridhästar. På Åland finns det ingen hästutbildning.

– Mina föräldrar har ett mindre jordbruk som jag vill hjälpa till med och köra med hästarna för att inte förstöra skogen, säger hon.

Troligtvis kommer hon söka till utbildningen och kommer hon in får hon lämna djur och sambo på Åland för att bo på skolan.

Kuskutbildningen har funnits i fyra år. Elevantalet har varit lite tunt det sista året berättar en av lärarna, Roland Wirenborg.

– Det kan bero på att vi haft två intag per år. Vi kommer bara ha ett intag nu i höst, där 12 elever får plats, berättar han.

Det var första gången som prova-på-dagar arrangerades.

– Det fanns behov, det finns mycket okunskap. Många vet inte att man kan klippa gräs med häst idag, säger Roland Wirenborg.

Möjligheterna att få arbete är stora.

– Efterfrågan på kuskar är hög. Det finns mycket att göra med häst i grönytesskötsel. Om planerna slår väl ut kommer vi få klippa ett antal hektar vid Drottningholms slott i sommar, berättar Roland Wirenborg och fortsätter:

– Hästarna har en framtid. Miljövänligare alternativ finns inte – de går på solenergi. Tyst och fint går det.