Västmanland på femte plats i bredbandsrankning

Textstorlek:

Ny statistik från Post- och telestyrelsen visar att andelen hushåll med tillgång till fiberband i Västmanland är högst i Västerås. Där är tillgången hela 82 procent medan i den kommun som har lägst tillgång till fiberbredband, Surahammar, bara når upp till nio procent.

Ännu saknar fyra av tio svenskar tillgång till fiberbredband vilket är ungefär den nivå Västmanland ligger på.

Under 2015 hade 63 procent av hushållen i länet tillgång till bredband via fiber. Det är en ökning från 57 procent året före.

Rankar man alla län i Sverige hamnar Västmanland på femte plats. Stockholms län toppar på 79 procent och, lite överraskande, kommer Västerbotten som god tvåa med 75 procents tillgång.

Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning visar att 61 procent av alla hushåll i Sverige hade tillgång till bredband via fiber i oktober 2015. Det är en ökning med sju procent jämfört med året innan.

Undersökningen som presen-teras av Svenska Stadsnätsföreningen säger att målet för bredbandsutbyggnaden är att nio av tio hushåll skall ha tillgång till snabbt bredband senast år 2020.

De kommunala stadsnäten står för en stor del av utbyggnaden. De verkar dock inte på samma villkor som andra aktörer på bredbandsmarknaden. Stadsnäten begränsas i dag av den så kallade lokaliseringsprincipen, vilken kan försvåra bredbands-utbyggnaden till närliggande kommuner.

Enligt beräkningar från Svenska Stadsnätsföreningen behövs närmare 40 miljarder kronor i investeringar för att nå det politiska målet att nio av tio hushåll skall ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

För ett mål om 99–100 procent av alla hushåll skulle det krävas ytterligare investeringar på cirka 14–20 miljarder kronor.