»Äpplet faller inte långt ifrån trädet«

Päivi Hällström spelar kantele på Mälarhem, ett finskt äldreboende för dementa. De enkla, monotona tonerna påminner om det finska nationaleposet Kalevala. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

TIDÖ LINDÖ Päivi Hällström fick som förskollärare en idé för cirka 30 år sedan. Hon hade sångstunder på en öppen förskola i Västerås med både svenska och finska barn. Idén var att skriva en sångbok på båda språken.

Päivi bor vackert med maken Hans på Tidö Lindö utanför Västerås. Mälarens vatten ligger på armlängds avstånd från verandan och utsikten är magnifik. Miljön är inspirerande och det är lätt att ta till sig lognet och ron.

Här har två böcker kommit till och just nu håller hon på med sin tredje barnbok vilken skall handla om den lillan flickan Hillas äventyr. Den röda tråden här är traditioner.

Hon skriver böckerna på både svenska och finska men är noga med att påpeka att hon skriver för sverigefinska barn.

Svenskan är på vänster sida och finskan på den högra.

Sidorna hålls ihop av illustrationerna som går över hela uppslaget. Och i det ligger det en symbolik. Päivi förklarar:

– Vi har mycket gemensamt och vi är två folk som håller ihop, säger Päivi.

Hon var 22 år då hon kom till Sverige och flyttade till bekanta i Göteborg.

– Då fanns det mycket jobb att välja på. Det första jobbet fick jag på Beckers färgfabrik. Sedan hamnade jag i Lindome på August Werners färgeri där jag kontrollerade färgade tyger.

Päivi avancerade till att bli kontrollant och på arbetsplatsen var 80 procent av de anställda finsktalande så hon fick även fungera som tolk. År 1973 kom hon till Västerås och träffade blivande maken Hans.

– Första jobbet jag fick här var som sagotant på ett bibliotek på Hammarby. Eftersom jag hade barnledarutbildning i Finland fick jag snart jobb på ett daghem, också det på Hammarby.

Sedan blev det förskoleutbildning på Mälardalens högskola i Västerås.

– Äpplet faller inte så långt ifrån trädet, pappa var rektor och mina två barn är också lärare.

Därefter blev det pedagogikstudier på universitetet i Uppsala och i Göteborg.

Men hon har också studier både i etnologi och musikpedagogik på Kungliga musikhögskolan i Stockholm på meritlistan.

Medan hon studerade undervisade hon i sin tur blivande förskollärare i just metodik och pedagogik.

På högskolan fanns då en utbildning för tvåspråkiga studerande vilka hon undervisade i finsk metodik – kulturkunskap.

Detta eftersom hon hade erfarenheter av kulturmöten och kände till arbetssättet i flerkulturella barngrupper. Senare blev det också undervisning på den reguljära förskollärarutbildningen.

I dag arbetar Päivi som frivillig på Mälarhemmet, ett finskt äldreboende i Västerås.

– De är dementa och har minnesförluster – svenskan har de glömt helt. De gillar den andra boken om åttaårige pojken Heikki Kokko – om hans resa till Finland. Här finns episoder som de äldre känner igen, bland annat ett kapitel om när Heikki badar bastu.

Varannan måndag kommer en finsk präst för en andaktsstund och jag får agera kantor. Ja, jag känner att jag behövs, säger Päivi.

– Det är så roligt då vi ibland samlar flera generationer på boendet. Vi muciserar och leker tillsammans – de äldsta sitter i sina rullstolar runt vår stora sagomatta där barnen sitter eller ligger ned. Sist var det också en åtta veckor gammal bebis med. Det märks att gamlingarna tycker det är härligt – de säger inget men det syns i ögonen.

Hon spelar det finska intrumentet kantele för de äldre, enkla monotona toner toner som påminner om eposet Kalevala, vilket de äldsta känner till väl.

– Jag läser texter också och melodierna är mycket enkla. Konceptet håller på att spridas i Sverige och jag hoppas att det även kommer till boenden med bara svensktalande.

Just nu är alltså tredje boken på gång så nu får skrivandet i Sverige-finska kulturtidskriften Leikki, Lågan, stå över ett tag.

I den har hon skrivit artiklar i fem års tid. Det får även många andra uppdrag göra. Likaså föreläsningarna om vikten av två språk.

– Det är en rikedom att vara tvåspråkig och dubbelt kulturell, tycker hon.

Vid vårt möte berättar Päivi att hon skall resa till Spanien för att skriva på den tredje boken.

Boken som alltså skall bygga på traditioner – både svenska och finska. Så klart