Planerad skola läggs på is

Det var tänkt att Västerfärnebo skola skulle få nya elever till hösten. Men de sökande var för få så starten av skolan får skjutas upp. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

Styrelsen och arbetsgruppen för Svartådalens skola AB har hållit ett möte där man informerade om att den planerade starten av Svartådalens skola inte blir av i år heller. 

Vid mötet i söndags deltog politiker från alliansen vilka också var besvikna över att skolan inte kommer igång.

Anledningen är att för få elever visat intresse för att gå på skolan.

Endast 27 elever var anmälda vilket skulle innebära att Svartådalens skola måste täcka inkomstbortfallet med lån och sponsring.

Kalkylen har byggt på att 50 elever krävs för att få ekonomin att gå runt.

Styrelsen anser det ohållbart att starta skolan med lånade medel eftersom det medföljer att ytterligare lån måste tas de tre första åren.