Fortsatt kamp i Kylösa

Fredrik Westermarck har JO-anmält Västerås kommun.
Textstorlek:

Kylösa Trafikingengören på Västerås kommun kunde inte svara på vilka regler och lagar som gäller kring skolskjutshållplatser och det tog också kommunen hela fem månader att lämna ut handlingar i ett pågående fall om skolskjuts.
Nu har kommunen, Tekniska kontoret och trafikingengör Krister Sikström anmälts till Justiteombudsmannen, JO.

Den person som gjort anmälan är Fredrik Westermarck som bor i Kylösa, utanför Västerås. Hans döttrar Hanna, 9 år och Linnéa, 6 år, hade sin skolskjutshållplats i anslutning till tomten i Kylösa fram till år 2014.

Men när äldsta dottern Hanna skulle börja skolan, upptäckte föräldrarna av en slump att döttrarna skulle få gå 1,6 kilometer till Väsby hållplats, på en väg som föräldrarna anser är trafikfarlig för barn. Kommunen hade, utan att informera föräldrarna, fattat beslutet på grund av besparingar. Men efter påtryckningar från Fredrik Westermarck fick de dispans ett år på grund av dålig information och skolbussen har fortsatt att stanna vid Kylösa det senaste året.

Nu har föräldrarna fått ta emot ny information från Västerås kommun om att dispansen löper ut och att hållplatsen för barnen flyttas till Väsby, 1,6 kilometer från bostaden, från och med höstterminen.

Fredrik Westermarck har kontaktat kommunen och har begärt att få ett formellt myndighetsbeslut på att hållplatsen flyttas till Väsby och bett att de ska ta hänsyn till hans åsikter som tidigare framförts. I skrivande stund har han ännu inte fått något svar.

Hastigheten på den fem meter breda vägen till busshållsplatsen i Väsby är 70 kilometer i timmen och det saknas gång och väggren samt belysning. Kommunens trafikingengör Krister Sikström bedömer att vägen har en standard ”av normal landsbygdskaraktär”.

– Det står att siktförhållandena är goda, men det stämmer inte. Det finns buskar och träd som skymmer sikten och de har inte tagit hänsyn till vädret under de olika årstiderna, säger Fredrik.

Fredrik påtalade det för Krister Sikström.

– Han var inte intresserad av att lyssna på sådant som var uppenbara fel. Jag frågade om vilka lagar och regler man ska ta hänsyn till för en skolsjutshållplats men han kunde inte svara på det.

Fredrik Westermarck slår fast att det inte är säkert för barn att stå vid hållplatsen i Väsby.

– De 10-15 barn som står och väntar på bussen har ingenstans att kliva åt sidan, säger han.

Hållplatsen ligger vid en korsning och intill utfarten till en jordbruksfastighet.

– Jag blev jättepaff när Krister Sikström sa att en jordbruksfastighet inte är någon arbetsplats.

Kommunen visste om att Fredrik ville överklaga beslutet.

– Men de valde aktivt att inte informera oss, säger han.

I mars gjorde Fredrik en JO-anmälan mot Krister Siktröm, Tekniska kontoret och Västerås kommun. Fredrik Wetsermarck bad att få ut inspektionsprotokollet för hållplatsen/uppsamlingsplatsen samt uppgifter om vilka lagar och regler som finns för att en skolskjutshållplats ska anses säker i ett samtal med Krister Sikström förra året. Men inget inspektionsprotokoll kom trots upprepade påminnelser och önskemål om skyndsam handläggning, i enlighet med Förvaltningslagen. Det tog fem månader innan Fredrik fick ett inspektionsprotokoll.

– Jag har fortfarande inte fått tillgång till rätt handlingar. Med anmälan vill jag påvisa att så här får man inte bete sig, säger han.

Han tror inte att det flytten av hållplatsen är en besparingsfråga.

– I höstas satte de in ytterligare en buss som går hem, så nu går det tre bussar hem vid olika tider. Det måste vara dyrare, säger han.

Nu läser Fredrik in lagar och regler för att ta upp kampen på nytt.

– Det är nog många som inte orkar stå upp för sina rättigheter. Kommunen ska hjälpa oss kommuninvånare och inte tvärtom. De måste följa de lagar och regler som finns.

Om beslutet står fast återstår det enda alternativet att skjutsa barnen till hållplatsen i höst. Barnens mamma kan passa in det med sina arbetstider, men för Fredrik som pendlar till jobbet på annan ort är det omöjligt.

– Att barnen skulle gå till busshållsplatsen är inget alternativ. Det är då det är mycket trafik när alla ska till jobbet, säger han.

– Det finns en enkel lösning på hela problematiken och det är att kommunen hör av sig och frågar ”hur ska vi lösa det här?” Det har aldrig förekommit en invit från kommunen om att lösa frågan.

I nästa nummer av Vn uttalar sig kommunen i fallet.

Cecilia Eriksson

 

Fakta JO-anmälan  

Om man anser att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan man överklaga hos JO. Vem som helst kan göra en anmälan. Man behöver inte ha uppnått en viss ålder, vara svensk medborgare eller bo i Sverige för att klaga. Man behöver inte heller vara personligt berörd av det man anmäler.

Källa: JO Riksdagens ombudsmän