Kan bli ny bedömning

Vid Väsby hållplats hämtas barnen av skolskjutsen. Västerås kommuns trafikingengör Krister Sikström anser att den är säker, men det gör inte föräldern Fredrik Westermarck. Foto: Cecilia Eriksson
Textstorlek:

Sevalla/Västerås Trafikingengören Krister Sikström, som är JO-anmäld, tycker att den 1,6 kilometer långa vägen mellan Kylösa och Väsby hållplats i Sevalla är trafiksäker. Men bedömningen gjordes inte när det var som mest trafik när barnen åker med skolskjutsen på morgonen.

Krister Sikström, trafikingengör på Västerås kommun, har varit på plats i Sevalla för att bedöma vägen vid två tillfällen. Kristers kollega Sammie Bergsköld har varit på plats en gång vid vinterväglag.

– Vi har bedömt vägen utifrån de riktlinjer man har för skolskjuts, säger Krister.

Föräldern Fredrik Westermarck, som gjort JO-anmälan, anser inte att vägen eller hållplatsen i Väsby är säker för barn. Den ligger i en korsning och vid utfarten till en jordbruksfastighet. I höst kommer hans barn att få gå 1,6 kilometer till hållplatsen i Väsby, vilket Västmanlands nyheter tog upp i förra numret.

Anser du att Väsby hållplats är säker för barn?

– Jag anser att den fyller sin funktion, det finns yta att stå på, säger Krister Sikström.

Men varken Krister Sikström eller hans kollega har varit ute på plats under morgonen när det är som mest trafik då alla ska åka till jobbet.

– Nej, vi har inte varit där när barnen väntar och ska åka med bussen, säger Krister Sikström.

Är det en säker plats att stå på för 10-15 barn som det kan vara där på morgonen?

– Det finns ytor vid sidan om hållplatsen, vid vägen. Vi har bedömt att den är okej, säger han.

Vilka lagar och regler ska tas i beaktande för att en hållplats ska anses säker?

– Vi följer de generella lagarna som gäller för trafik och lägger stor vikt på att fordonsförarna har uppsikt på vad de håller på med, säger Krister Sikström.

Vilka lagar och regler är det ni följer?

– Trafikförordningen. De lagar och regler som Västerås stad satt upp med antal fordon, hastighet och sidoområden.

– Varje plats är unik. Jag kan inte säga generellt att det ska vara si och så, det måste man bedöma från plats till plats, fortsätter han.

Är reglerna inte så tydliga då, kan man tolka dem lite som man vill?

– Jag tycker att de är tydliga. Men det ser olika ut beroende på vilken plats man befinner sig på.

Krister Sikström kommer ihåg samtalet med Fredrik Westermarck där han begärde att få ut inspektionsprotokollet på hållplatsen. Enligt Fredrik talade Krister om för honom att en sådan inspektion gjorts i ett telefonsamtal. Men så var inte fallet.

Varför tog det 5 månader innan Fredrik Westermarck fick inspektionsprotokollet?

– Jag var tvungen att hinna göra inspektionen och titta på den och andra arbeten. Ibland tar det tid, säger han.

Krister Sikström har läst JO-anmälan.

Hur känner du inför att du blivit JO-anmäld?

– Jag har inga kommentarer. JO får titta på det.

Skulle du låta dina barn gå 1,6 kilometer till busshållsplatsen i snö och mörker?

– Jag vet inte riktigt, det beror på hur man uppfattar det när man bor där ute.

Kan du sätta dig in i deras situation?

– Jag har gjort bedömningen och sedan är det upp till föräldrarna om de vill låta barnen gå till busshållsplatsen.

Skulle du låta ditt barn gå ensam på den vägen till hållplatsen i Väsby?

– Om det var trafikmoget.

Anser du att ett barn i 6-årsåldern är trafikmoget, i trafikutbildningar får man lära sig att barn inte är trafikmogna förrän de kommer högre upp i åldrarna?

– Det kan jag inte svara generellt för. Jag har gjort bedömningen om hur det ser ut på platsen. Grundskolenämnden har tagit beslutet och det beslutet har de möjlighet att ändra, säger Krister Sikström.

När Vicki Skure Eriksson (C) ordförande i Grundskolenämnden
i Västerås får reda på att trafikingengörerna inte har bedömt vägen under tidpunkten då barnen åker med bussen låter hon förvånad.

– Vi förutsätter att de har utgått från att barnen vistas där morgon och kväll. Det är en stor skillnad om det är dag eller morgon. I så fall är det en brist i bedömningen, säger hon.

Bengt Larsson, verksamhetschef på Beställarverksamheten Västerås kommun, är den som skriftligen informerade Fredrik Westermarck i Sevalla att dispensen för hans barn löper ut och att hållplatsen därmed flyttas 1,6 kilometer bort från Kylösa till Väsby.

Fredrik Westermarck kontaktade Bengt Larsson och påtalade att det finns felaktigheter i underlaget och bett dem ta hänsyn till det.

Han har även begärt att få ett formellt myndighetsbeslut på att hållplatsen ska flyttas.

Bengt Larsson berättar att han  nu varit i kontakt med Fredrik Westermarck.

– Jag ska sätta mig in bättre
i det här fallet och återkomma till Fredrik. Det jag sett är att det gjorts tre trafiksäkerhetsbedömningar och att vägen bedömts att den inte är farligare än en normalväg, säger Bengt Larsson.

Men trafiksäkerhetsbedömningarna har inte gjorts vid den tidpunkt då barnen åker med bussen och det är som mest trafik, vad anser du om det?

– Det låter ju konstigt. Jag är själv landsbygdsbo, före detta bonde och har åkt skolskjuts hela mitt liv, säger Bengt Larsson.

Kommer trafiksäkerhetsbedömningen göras om vid rätt tidpunkt?

– Det kanske blir en ny bedömning, det är mycket möjligt, säger Bengt Larsson.

Cecilia Eriksson