Västmanland kommer att få se fler naturkatastrofer

Tv-meteorologen Helen Tronstad hade tråkiga besked att lämna om det framtida klimatet. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

Det var dystra nyheter hon hade att komma med till åhörarna i det nästan fullsatta konferensrummet. Tv-meteorolog Helen Tronstad var mycket oroad över vad som väntar vår värld när hon nyligen besökte Ramnäs.

Med naturkatastrofen, den stora skogsbranden i färskt minne, lockade föredraget många åhörare.

Och beskedet var:

– Skogsbränder kommer att bli allt vanligare i framtiden. När det gäller branden här i Västmanland börjar man prata allt mer om att det var en naturkatastrof och att den berodde på klimatförändringen. Framför allt har man konstaterat det om branden som nyligen härjade i Alberta i Kanada.

– I USA har risken för skogsbränder ökat med 30 procent. Och att man här i Sverige varnat för skogsbrandrisk i maj kan jag inte komma ihåg att man tidigare gjort.

Själv hade Helen Tronstad semester i stugan i Södermanland under skogsbranden i Västmanland och överlät informationen om vädret till sina kolleger.

– Jag var inte involverad på något sätt, berättar hon och fortsätter:

– Men jag är skakad över framtiden och vi måste få information.

Information som hon själv bidrar till genom föredrag som denna i Ramnäs.

– I vintras var det elva grader varmare än normalt i Arktis vilket troligen beror på att vi människor ändrat sammansättningen på atmosfären. Solenergin studsar tillbaka ut i atmosfären från jordens ljusa områden som snö, is och öknar. Mörka delar reflekterar inte bort solenergin och då vi har mer skog än åkermark stannar alltså energin kvar.

Med pedagogiska bilder, men också med meteorologiska termer, berättade hon att om vi inte ändrar atmosfären skulle vi få en ny istid om 10 000 år. Nu kommer det troligen inte att bli så.

– Nu har vi en medeltemperatur för hela jorden på 15 plusgrader. Utan växthuseffekten skulle vi ha en medeltemperatur på minus 18. Men vi får inte öka växthuseffekten. Som det ser ut nu har vi fördubblat växthusgaserna om 200 år och då får vi en ökad temperatur.

– Vi har mätt temperaturen från 1850 fram till i dag. Och de tre senaste årtiondena ser vi en tendens till att det blir varmare och varmare.

I dag har vi i Västmanland en medeltemperatur på cirka fem till sju grader. Och med SMHI:s beräkningar skulle vi år 2100 ha en medeltemperatur på mellan åtta och elva grader.

– Vi har haft många klimatmöten men kurvorna för koldioxid ökar ändå. De senaste 100 åren har vi haft en havsnivåhöjning på 20 centimeter – dessutom är takten ökande. I Sverige märks det tydligast i Skåne, Blekinge och i Halland. Men landhöjningen som går i snabbare takt längre norrut parerar det.

Hon tror dock inte att det kommer att bli mer regn i våra trakter men att det kommer att bli mer skyfall.

Dock kommer årsmedelnederbörden att öka i Västmanland. Speciellt i de södra delarna av länet.

Från att i dag vara runt 500 millimeter kommer det år 2100 ha ökat till mellan 700 och 800 millimeter.

Men höjningen av havsnivån beror inte på regn och isberg som smälter i haven:

– Det är den smältande isen på land, på Grönland och Antarktis, som orsakar höjningen av havsnivån. Lägg en isbit i ett vattenglas så ser ni att när den har smält har inte vattennivån höjts.

Hur ser då framtiden ut?

– Det beror på vår vilja att agera. Men det är många faktorer som spelar in – befolknings-ökningen samt den sociala och ekonomiska utvecklingen. Fem grader mer i temperaturökning låter inte mycket men då skall man betänka att en medeltemperatur på minus sex grader är skillnaden för att det skall bli istid, berättar Helen Tronstad.

Redan i år var januari och februari varma månader globalt sett. Mars var varmare än någonsin och april var också varmare än normalt. Borde tala sitt tydliga språk enligt Tronstad.

Men det finns ju röster som motsätter sig någon klimatförändring – att det är naturliga variationer?

– Jag har svårt att förstå hur man kan ha en annan åsikt. De som talar om klimatförändringen är ju seriösa forskare. Det fysikaliska samband säger att det är rätt och forskare är och skall vara kritiska.