Ängsö prioriteras högst

Magnus Ekblad, förvaltare i Westmannastiftelsen, på våning fyra i Ängsö slott – våningen som är avstängd för besökare på grund av risk för personskador. Foto: Cecilia Eriksson
Textstorlek:

Av de drygt tre miljoner kronor som omfördelas till Kulturmiljövården får Västmanland ta del av 500 000 kronor. På Ängsö slott har problem uppkommit som anses vara så akuta att de prioriteras högst i länsstyrelsens utdelning av pengarna.

Ängsö slotts ägare är Westmannastiftelsen, men arrenderas ut till Carl Piper och Kajsa Westermark som driver verksamhet på slottet.

På fyra våningar har besökare tidigare kunnat vara och guidats runt i de historiska rummen, men nu har de fått stänga våning fyra på grund av risk för personskador.

– Ojämnheter upptäcktes i golvet, golvet har rört på sig. De som hyr av oss upptäckte en del förändringar på kort tid, säger Magnus Ekblad, förvaltare i Westmannastiftelsen.

– Golven har alltid lutat något på våning fyra, men inga åtgärder har gjorts då det varit så små förändringar.

Nu har de anlitat konsulter för en förstudie.

– Konsulterna har försäkrat att det inte ska ske något drastiskt. Vi vidtar försiktighetsåtgärder, men det är ingen fara för ras.

Anledningen till att de spärrat av den fjärde våningen är för att de är rädda att gästerna ska snubbla. Han visar runt på våningen och ojämnheterna syns tydligt på golven som lutar i rummen.

De äldsta delarna i slottet är från 1300-talet. Under 1600-talet fanns tre våningar på slottet.

Den fjärde våningen byggdes till senare, år 1740.

– Man ville att det skulle bli modernare, att man skulle kunna se ut över hela Mälaren.

De övriga våningarna har inte påverkats alls av förändringarna och håller öppet som vanligt.

– Taket på tredje våningen ser bra ut, säger Magnus Ekblad.

Att äga ett slott kräver ständiga renoveringar och att Westmannastiftelsen får ta emot bidrag är vanligt. I fjol blev fasaden, som kostat 2 miljoner, färdig.

I år räknar Westmannastiftelsen med att renovera taket och åtgärda bärighetsproblemen, vilket beräknas kosta omkring 1 miljon kronor totalt.

Enligt Magnus brukar stiftelsen stå för ungefär 10 procent av kostnaden själva.

Och nu ser det ut som om de får ta emot 500 000 för att åtgärda bärighetsproblemen på våning fyra där olika företag kommer anlitas.

Cecilia Lagerfalk Rooth på länsstyrelsen berättar att Ängsö är högst prioriterad när Riksantikvarieämbetet nu omfördelat de pengar som inte kommer användas enligt tidigare beslut.

Tio län får ta del av 3 miljoner kronor. Länsstyrelsen i Västmanland får 500 000 som de får fördela som de vill. Till grund för Riksantikvarieäbetets beslut ligger de akuta sprickbildningar som finns på Ängsö slott som behöver åtgärdas.

– Vi hade ansökt om 1,1 miljoner kronor. Vi hade sökt pengar för att ytterligare tillgängliggöra de nya Bråforsdagarna och för arkeologiska undersökningar generellt, säger Cecilia Lagerfalk Rooth.

– Det kan exempelvis vara privatpersoner som ansöker om att gräva för avlopp där det finns fornlämningar och det behövs bidrag för att göra de undersökningarna, berättar Cecilia Lagerfalk Rooth vidare.

Men trots att Ängsö slott med sina bärighetsproblem är högst prioriterad så behöver problemen utredas mer innan beslut, menar Cecilia Lagerfalk Rooth.

Magnus Ekblad är hoppfull.

– Med största säkerhet är bärighetsproblemen lösta under hösten Förhoppningen är att Ängsö slotts fjärde våning kan öppna till nästa säsong, säger han.