Från brand till reservat

Många sökte sig till invigningen av Hälleskogsbrännan.​
Textstorlek:

HÄLLESKOGSBRÄNNAN I helgen invigdes så äntligen det nya naturreservatet Hälleskogsbrännan i de södra delarna av brandområdet.  

   Området har dock varit öppet för allmänheten sedan i höstas men nu är alltså reservatet officiellt.

Från början var det planerat att vice statsminister, Miljöpartiets Åsa Romson, skulle vara närvarande vid invigningen. Men som bekant kom det lite skandaler emellan så de församlade i Hälleskogsbrännan fick nöja sig med landshövding Minoo Akhtarzand.

– Denna invigning är historisk, en milstolpe då vi ser en framtid för detta område. Det var en tragisk händelse som påverkade både människor och djur, sade Akhtarzand.

Hon betonade vikten av att vårda området för den biologiska mångfaldens skull och inte minst för forskare är det ett unikt tillfälle att öka kunskapen om vad en brand av denna storlek för med sig.

– Branden har lett till att arter som är beroende av brand får en möjlighet att etablera sig. Och inte minst har vi fått ny kunskap om det västmanländska kulturarvet – man har gjort fynd ända från medeltiden, berättade landshövdingen.

I sitt tal tackade hon alla som mangrant ställde upp under branden.

– Det civila samhället jobbade dygnet runt.

Hon tackade också sin företrädare på landshövdingeposten Ingemar Skogö som också fanns på plats dagen till ära. Det var dock inte första gången efter branden han besökte området.

– Jag har varit här och tittat någon gång och så har jag varit här under en utredning, berättade Skogö.

– Men det känns trevligt att vara här och man imponeras av hur snabbt naturen tar tillbaka vad den förlorat. Det är fantastiskt med färgprakten – gult, rött, vitt och lila mot allt det svarta runt omkring.

Han hoppades också att människor tar tillvara området som det besöksområde det är. Men han minns också hur det var:

– Under branden utfördes ett fantastiskt arbete av alla goda krafter och det blev bra till slut. Totalt sett tycker jag det blev bra och jag hoppas att samhället har lärt sig något av branden här i Västmanland, sade Ingemar Skogö.

På nyanlagd stig spatserade Susanne Hiller och Kerstin Gustavsson från Västerås med varsin kikare på magen. De fascinerades av prakten från all ängsull mot det svarta.

Kerstin hade varit i Hälleskogsbrännan en hel del. För Kerstin var det dock första besöket.

– Det är faktiskt lite läskigt, man förstår hur alla människor och djur hade det under branden. Naturen påminner mycket om fjällen då allt är kalt och bara ett fåtal träd står kvar.

Båda är naturintresserade men har aldrig sett så mycket ängsull som i Hälleskogsbrännan.

– För mig är det väl fåglar som gäller, sade Kerstin.

– Jag tycker det är spännande med blommor och förra sommaren var jag med och inventerade brandnäva. Svedjenäva var det gott om men brandnäva hittades först efter några dagar. Men terrängen var jobbig med alla träd som stod kvar – det var svårt att ta sig fram, berättade Susanne.