Landsbygdens bredband byggs ut – men långt kvar

Bredband är på väg till Riddarhyttan, i Skinnskattebergs kommun. De får mest ekonomiskt stöd av länsstyrelsen i bredbandssatsningarna på landsbygden i tre av länets kommuner. Foto: Elisa Amorelli
Textstorlek:

Länet Nu ska fibernätet byggas ut i Riddarhyttan i Skinnskatteberg, Sevalla i Västerås och Labacken Ransta i Sala kommun. Länsstyrelsen har beviljat 14,6 kronor i bredbandsstöd till de tre kommunerna. 

   Men pengarna räckte inte till alla som ansökt om att bygga ut bredband på landsbygden. Många projekt är dyra.

Det gäller 560 hushåll som får tillgång till bredband denna gång.

– Det är 240 permanenta hushåll i Riddarhyttan och 258 i Sevalla, berättar Indi Persson på länsstyrelsen.

Totalt beviljas 14 miljoner ur landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 till utbyggnaden av fibernät. 7,7 miljoner kronor går till att bygga ut fibernätet i Riddarhyttan och 6,3 miljoner kronor till att bygga ut fibernätet
i Sevalla.

Att Riddarhyttan tilldelas mest pengar har framförallt att göra med markförhållandena.

– Ska man jämföra Riddarhyttan med Sevalla så är husen utspridda på ett annat sätt och man får dra fiber längre sträckor än
i Sevalla. I Riddarhyttan dras en sträcka på 10 mil och i Sevalla en sträcka på 6 mil, berättar indi Persson.

63 hushåll berörs av utbyggnaden i Labacken som får ett bidrag på 0,6 miljoner kronor ur Kanalisationsstödet.

– IP only gick med på att lägga in fiber om Labackens samfällighet ordnade med tomrör innan, berättar Indi Persson.

Projekten beräknas komma igång under år 2016 och ska vara klara år 2018/2019.

Pengarna ur Landsbygdsprogrammet ska minska skillnaderna mellan tätort och landsbygd. Men det är fortfarande stor skillnad på bredbandsutbyggnaden på landsbygden i jämförelse med tätorten.

Västerås har kommit långt, 26 procent har 100 megabit på landsbygden i Västerås och 87 procent i tätorten.

– Hallstahammar är också duktiga med 13 procent på landsbygden och 53 procent i tätorten, säger Indi Persson.

I Sala och Skinnskatteberg har man inte kommit lika långt med bredbandsutbyggnaden.

På Sala landsbygd har 4 procent bredband och 53 procent i tätorten.

I Skinnskatteberg har 1 procent bredband på landsbygden och 20 procent i tätorten.

– Det är en kommunal angelägenhet att försörja kommuninvånarna med bredband, säger Indi.

Hur pengarna tilldelas beror på ett maskinellt poängsystem som dividerar antalet befintliga hushåll i ett område med hur många som visat intresse till att ansluta sig.

– Vi på länsstyrelsen kan inte påverka det, berättar Indi Persson.

15 projekt på landsbygden
i länet hade ansökt om bidrag, de hade ansökt om totalt 125 miljoner kronor.

Bredbandsstödet är slut för denna gång. Ytterligare 30 miljoner väntas i bredbandsstöd, men när pengarna kommer är enligt Indi Persson oklart.

– En önskning är att det ska räcka till minst 4 projekt. Men en del har enorma budgetar som käkar upp stödet.

Hon räknar upp exempel på projekt som beräknas kosta 17, 20 samt 31 miljoner kronor vardera.

De som ansökt om stöd ligger kvar i kön.