Mäter på låg höjd i Bergslagen

Statens geologiska undersökning, SGU, gör just nu mätningar i norra länet med hjälp av lågt flygande flygplan. Foto: SGU
Textstorlek:

SGU, Sveriges geologiska undersökning, kartlägger just nu berggrunden i norra länet. Mätningarna görs på 60 meters höjd och planeras att pågå till början eller mitten på juli. 

Flygningarna kommer att genomföras från Borlänge i norr till Skultuna i söder. Hittills har man flugit över den nordöstra delen av området – öster om Borlänge. Nu betar man sig sakta men säkert söderut, om vädret tillåter. Mats Wedmark är geofysiker på SGU och gruppledare för projektet.

– Mätningarn är inget nytt, de började redan på 1960-talet och då var uppdraget att mäta järnmalmstillgångarna. Sedan dess har instrumenten utvecklats och eftersom det saknas geofysiska data över Bergslagen så flyger vi där just nu.

Det man mäter är berggrundens och jordarternas geofysiska egenskaper. Det vill säga de fysikaliska egenskaperna som magnetfält och gammastrålning – den elektriska ledningsförmågan i marken.

– Vårt mål är att få förståelse för berggrunden – data som sedan kan användas för kartering och geologiska modeller. Det är information som exempelvis prospekteringsbolag kan köpa av oss. Datan kan användas vid tunnel- och vägbyggen men även kommuner kan ha nytta av informationen, berättar Mats Wedmark.

Instrumenten på flygplanen mäter till flera kilometers djup vilket låter som science fiction för en lekman.

– Ja, kanske men berg- och jordarterna är inget hinder för mätningarna som ger en tredimensionell bild.

Flygplanet har en pilot och en navigatör men instrumenten står SGU för. På flygplatsen Rommehed finns en person från SGU som tar emot datan som instrumenten sänder.

Mätningarna kom igång lite senare än beräknat på grund av det dåliga vädret.

– Nej, i början blev det inte mycket gjort men nu har vi alltså kört igång öster om Borlänge. Tidigare om åren har vi flugit i Norrbotten men i sommar är det Bergslagen som gäller. Och när vi är klara här är det färdigfluget för i år, säger Wedmark.

I slutet på året är det tänkt att datan som samlas in skall bli offentlig. Störs då folk och djur på marken?

– Nej, flygplanet kommer så lågt och passerar snabbt, dessutom är avgasrören riktade uppåt på flygplanet så bullret är minimalt. Och innan vi flyger informerar vi så mycket som möjligt, bland annat i lokalpressen. Men visst händer det att människor hör av sig och undrar vad som är på gång.

Flygningarna genomförs alltså på 60 meters höjd och sker vanligtvis tidigt på morgonen och sent på kvällen fram till klockan tio. Underlaget man får är viktigt för bland annat berggrundskartering, mineralprospektering, och samhällsplanering.