Strandskyddet ses över i kommunerna

Textstorlek:

Nu ska alla kommuner i länet granskas när det gäller vad man inte får göra i och intill vattnet. Länsstyrelsen, länets kommuner och polisen kontrollerar att strandskyddet efterlevs med start under sommaren. Under luppen kommer de två kommunerna Västerås och Sala att sättas först.

Kampanjen har startat för att strandskyddet, enligt miljöbalken, varit ett oprioriterat område.

– Vi har märkt att tillsynen av strandskyddet inte varit så omfattande. Kommunen har inte haft tid och resurser att prioritera det här. Tillsynen har tidigare mest baserats på allmänhetens tips, säger Charlotta Kjellström som är Naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Västmanland.

Strandskyddet gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag i hela Sverige.

Skyddet finns till för att alla människor ska kunna bada, promenera eller förtöja sin båt vid stränderna och att värna om de växter och djur som lever där. Det handlar om allemansrätten.

Finns det för låg kunskap om strandskyddet?

– Absolut, det tror jag. Det är sällan det lyfts upp i medierna. Det är därför vi gör den här kampanjen. Sedan finns det alltid en liten klick människor som vet om vad man inte får göra men gör det ändå, säger Charlotta Kjellström.

Många vet att det är inte är tillåtet att bygga nya bryggor, nya hus, gräva och schakta i strandskyddade områden.

– Men många vet inte om att man kan bryta mot strandskyddet när man ställer ut trädgårdsmöbler vid stranden eller på bryggan eller klipper gräset där, menar Charlotta Kjellström.

Sådant kan göra att förbipasserade upplever stranden som privat och därför inte känner att de har tillgång till den. Om man vill göra sådant måste man söka dispans för det hos sin kommun.

– En del sätter upp privata skyltar, så får man inte göra. Men man får inte inkräkta på någon privatpersons hemfridszon. Man får använda någons brygga om personen inte är där just då.

I år kommer två områden i Sala och två områden i Västerås att kontrolleras.

Genom kampanjen får fastighetsägarna ett brev med information om vad strandskyddet innebär.

– Under augusti och september kommer vi att göra stickprovskontroller, berättar Charlotta Kjellström.

Nästa år fortsätter länsstyrelsen och polisen tillsammans med två nya kommuner i länet att kontrollera att strandskyddet efterlevs.

Alla kommuner kommer kontrolleras, två kommuner varje år under en femårsperiod.

Vad blir påföljden om man bryter mot strandskyddet?

– Böter och man kan få upp till två års fängelse, säger Charlotta Kjellström.

Strandskyddet infördes 1975. Sedan år 2009 har kommunerna ansvaret för tillsynen av strandskyddet. Länsstyrelsen är en myndighet som är tillsynsvägledande och ger stöd åt kommunerna.