Sverige – värt att hylla

Textstorlek:

Nationaldagen/Svenska flaggans dag firades i måndags runt om i Sverige. På Solliden högtidlighölls den i närvaro av kungligheter och med utdelning av flaggor, musikunderhållning, tal och hurrarop. Precis som det ska vara när ett fritt land lyfter fram sina bästa sidor och hyllar sina ädlaste ögonblick. Den 6 juni läggs partipolitiska åsiktsskillnader åt sidan och folket enas i gemensamt firande. I Sverige finns mycket värt att fira och vara stolt över. Statsskicket, stabiliteten, tryggheten, naturen och de värden som ligger till grund för allt det vi håller högt.

Tryckfrihetsförordningen har anor ändå från 1766 och är världens äldsta lag för allmän tryckfrihet och yttrandefrihet. Den kan vi vara mycket stolta över.

Kring mitten av 1800-talet var Sverige ett av Europas fattigaste länder. Det är svårt att ta in i dag när välståndet tas för givet. I sin bok Hundra år av tillväxt (Brombergs förlag 1994) beskriver journalisten och författaren Per T Ohlsson en remarkabel utveckling. Titeln syftar på tiden mellan år 1870 och 1970, då Sverige kraftigt ökade sin ekonomiska tillväxt och blev ett av de rikaste länderna i världen. Det som lade grunden för denna snabba utveckling var liberala reformer som genomdrevs av politiker som Johan August Gripenstedt, svensk finansminister 1856–1866, då bland annat frihandel och näringsfrihet infördes.

Att statsministern och S-ledaren Stefan Löfven i tv-programmet Skavlan hävdat att det var Hjalmar Branting och svensk arbetarrörelse som förvandlade Sverige till ett av världens rikaste länder må vara förlåtet. Självklart har arbetarrörelsen del i utvecklingen med ett engagemang för landet, inte minst vad gäller bildning och skola samt synen på arbete och ”att göra rätt för sig”. Gör din plikt, kräv din rätt, hette det då. Ett antal reformer finns också på pluskontot.

Men att hävda att socialdemokratin och arbetarrörelsen ensamma bidragit till landets framgångar och välgång leder fel. Flera folkrörelser kämpade för rättigheter och folkligt inflytande: väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och bonderörelsen. De framgångar som dessa bidrog till, samt helt nya möjligheter för icke privilegierade människor att via företagande, studier eller annan strävan förbättra sin livssituation, och därmed landets, är viktiga komponenter i skapandet av Välståndssverige.

De små och medelstora företagens roll i sammanhanget kan knappast överskattas. Fyra av fem jobb skapas i dessa. Företag med 0–49 anställda utgör över 99 procent av samtliga svenska företag och svarar för cirka 45 procent av det totala antalet anställda i landet.

Många av dem verkar på landsbygden och i gröna näringar, deras betydelse är ofta avgörande för en bygds överlevnad. Hela Sverige är värt att hylla och hurra för!

Bo Höglander