De är först att få bidraget

Här, längs Josefsdalsvägen i Sala, kommer snart saneringsarbetet dra igång. ”Där träden står nu kommer det göras plats för 86 nya lägenheter” säger Jenny Sivars, miljöingenjör på Sala kommun. Foto: Elisa Amorelli​
Textstorlek:

Sala kommun får 4,7 miljoner för att sanera mark och bygga nya bostäder. De är därmed först med att få bidrag från Naturvårdsverkets nya anslag för sanering.

I Sala finns historiska föroreningar i marken sedan gruvdriften. De gör att de har förhöjda metallhalter i marken, främst då blyhalter.

För att kunna bygga på en yta får den ha max 110 milligram bly per kilo torrsubstans. På vissa platser i Sala, mäter samma värde upp till 600.

– Det här har bland annat lett till att bostadsbyggandet försvåras. I stort sätt all mark i tätorten måste saneras. Det gör det svårt att hitta någon som vill exploatera häromkring eftersom det är dyrt att först sanera och sedan bygga, säger Jenny Sivars som är miljöingenjör på Sala kommun.

– Det är viktigt att det finns ett sådant här bidrag att söka för att vi ska få igång bostadsbygget, säger hon.

Jenny Sivars berättar att man alltid måste provta marken innan man börjar bygga i Sala. Detta för att se till att människor inte ska exponeras av de höga halterna.

– Saneringen görs för att föroreningarna inte ska utgöra någon risk för människor som ska bo här, säger hon.

För Sala kommun gick det snabbt att få bidraget beviljat. De sökte i slutet på maj i år. Drygt en månad senare, den sjunde juli, hade Naturvårdsverket redan fattat beslutet.

Sala kommun blir därmed först med att få bidrag för sanering inför bostadsbygget.

– Det finns flera orsaker till varför det gick så fort. Vi har bostadsprojekt som ligger rätt i tiden för att söka bidraget och dessutom hade vi redan en färdig detaljplan för bostäderna, säger hon.

– Vi fick dessutom stor hjälp av både naturvårdsverket och länsstyrelsen med hela sökningsprocessen.

Platsen som nu har godkänts för en sanering på 4,7 miljoner kronor ligger i västra Sala, vid Josefsdalvägen. Det är ett område på cirka 12 000 kvadratmeter. Detaljplanen blev klar redan 2006. Tio år senare kommer de nu äntligen få möjlighet att genomföra projektet.

– Planen är att få igång saneringen redan efter sommaren. Vi vill vara helt klara med saneringen i år så att lägenhetshusen kan börja byggas så snart som möjligt, säger Jenny Sivars.

Det blir tre bostadshus totalt. Två lägenhetshus som ska rymma 40 bostäder var och ett LSS boende med ytterligare sex lägenheter.

– Det är jättekul att vi lyckats få bidraget beviljat. Vi kommer fortsätta att söka bidrag för framtida bostadsprojekt.

Elisa Amorelli