Hjulfirande av renovering i unik Karmansbosmedja

Textstorlek:

KARMANSBO En gång i tiden har det funnits 70 smedjor längs Hedströmmen.

Nu finns bara en kvar – den enda mumblingshammaren i världen som dessutom fungerar.

Den har nu fått ett nytt vattenhjul vilket invigdes under pompa och ståt av bland andra landshövding Minoo Akhtarzand.

– Bruket i Karmansbo grundlades på 1600-talet och det var i bruk ända fram till år 1958. I smedjan var 72 personer anställda och på platsen fanns också sågverk, tegelbruk, jordbruk och träkolstillverkning, kunde den historieintresserade landshövdingen berätta.

1977 förstördes delar av bruket under vårfloden men det restaurerades under 1980-talet. För några år sedan konstaterades dock att vattenhjulet var i dåligt skick. Anbudet för restaureringen gick till Traditionsbärarna vilka är en grupp företagare med traditionell hantverkskompetens.

– Det var ett tidskrävande arbete som kom igång år 2014 och som utfördes av Hallgrens hantverk, brättade Akhtarzand.

Till projektet har Skinnskattebergs kommun bidragit med pengar och länsstyrelsen bidrog med 800 000 kronor – vilket är 90 procent av finansieringen. Och så har förstås hembygdsföreningen varit behjälplig i arbetet.

– När jag kom för att titta på hjulet såg jag att det inte såg ut som det borde – många tekniska detaljer var borta, berättar Mattias Hallgren vilken har renoverat vattenhjulet.

1985, då man restaurerade hjulet förra gången, togs en del detaljer bort vilket Mattias såg.

– Det gjorde att hjulet havererade.

Det ursprungliga vattenhjulet var byggt av furu men det blev problem med att få tag i stora tallar med en stor kärna. Det löste sig dock med lärkträd från Västergötland. Medels ett fotografi från 1938 satte han så igång med renoveringen. Allt mättes på plats och skisserna gjorde Mattias själv.

– Hela hjulet innehåller 1 176 delar i trä och 316 i järn. Det har 32 ekrar och är 4,24 i diameter. Allt som allt gick det åt tio kubikmeter virke, berättar Mattias.

För arbetet använde han maskiner till skillnad mot förr då allt gjordes för hand.

– Jag har all respekt för hantverket förr i tiden men hade jag renoverat på samma vis hade det tagit mycket längre tid.

Jan Å Johansson