Krafttag tas mot lupiner

Naturvårdsverket vill se varning för lupinerna. De växer för starkt och påverkar andra växter och smådjur. Foto: Thinkstock
Textstorlek:

Lupiner har ökat explosionsartat de senaste åren, och hotar nu både den svenska ängsfloran och insektslivet. Medborgare uppmanas gå man ur huse för att stoppa invasionen.

Lupiner kan lätt uppfattas som en lika naturlig del av den svenska floran som smörblomma och tussilago. Och det är kanske inte så konstigt. Ärtväxten har funnits i vilt tillstånd i riket i närmare 150 år och har dessutom varit ett populärt inslag i våra trädgårdar. Men växten är importerad. Utbredningsnivån har tidigare legat på en ganska stabil nivå, men någonting har hänt.

– Vi har märkt en våldsam ökning de senaste fem sex åren, säger Melanie Josefsson, avdelningsdirektör på Naturvårdsverket, till TT.

Lupiner syns främst utmed vägrenarna, och det har sina orsaker. Till skillnad från våra inhemska växter återhämtar de sig snabbt efter att slåttermaskinerna dragit fram, och när de väl står där räcker inte ljuset till för en liten kattfot eller blåklocka.

Den plötsliga expansionen kan ha koppling till klimatet.

– De tränger ut inhemsk vegetation, och det ser man nu längs vägrenarna. Det är bara lupiner som växer där nu, ingenting annat klarar av att konkurrera med dem, säger Josefsson.

När de livskraftiga lupinerna tar plats påverkas även alla de insekter som trivs i det traditionella habitatet.

För att få bukt med invasionen pågår nu flera lokala projekt runt om i landet, både bland länsstyrelserna, kommuner samt Trafikverket.

Bland annat initiativet ”Varning för lupiner” i Leksands kommun. Plakat och kommuninformation ska få medborgare att vässa lien.

– Vi kände att någonting måste vi göra, därför att det mest hotade vi har är ju ängsfloran, och vägkanterna har ju blivit våra moderna ängar, säger Åsa Rydell, kommunekolog i Leksand.

Men på sikt behövs mer landsomfattande åtgärder, och sådana kan vara på gång.

EU har nyligen listat 37 arter som ett hot mot den biologiska mångfalden, vilket ger medlemsländerna både möjligheter och skyldigheter att rycka in.

Lupiner är inte med på listan i nuläget, men kan hamna antingen där eller på den nationella varianten.

– De som blir listade som en invasiv art blir förbjudna i hela EU. Då får man inte ta in den, sprida, sälja eller från eller ens odla den, säger Josefsson.

Jon Willén/TT