Senaste byggnadsminnet

En mindre skara människor hade sökt sig till Färna för att se grevens mausoleum byggnadsminnesförklaras. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

FÄRNA I Västmanland finns det 49 byggnader som byggnadsminnesförklarats. Fem av dessa finns i Skinnskattebergs kommun men de har nu blivit sex till antalet. Nyligen byggnadsminnesförklarades nämligen grevens mausoleum i Färna.

– De 49 byggnadsminnen som vi har i länet är fördelade på 350 byggnader – de flesta vid Sala silvergruva, berättade länsmuseets chef Carl-Magnus Gagge.

Grevens mausoleum ligger i anslutning till Färna herrgård vilken ägs av Gerald och Wenche Engström.

– Då vi kom hit år 1994 var mausoleet nästan en ruin, sade Wenche Engström.

– Ja, det såg eländigt ut 1994. Men med stödet från länsstyrelsen blev en renovering möjlig. Det är inte alltid man får stöd av kommunen och länsstyrelsen så ideella krafter är viktiga, tycker Gerald Engström som personligen tog bort gräsplanen framför mausoleet och anlade grus istället.

Mausoleet uppfördes i början på 1900-talet av Carl-Fredrik von Hermansson, vilken var den siste manlige greven i släkten. År 1906 dog han men hann dessförinnan med att ge arkitekt Lars Israel Wahlman i uppdrag att uppföra ett mausoleum vilket stod färdigt år 1905.

– Mausoleer får inte byggas hur som helst men von Hermansson sökte tillstånd hos kungen vilket också beviljades, berättade Carl-Magnus Gagge.

von Hermansson avled alltså
i Stockholm året efter att mausoleet stod klart. I april kom urnan till Bernshammars station och man gick i procession till Färna. Att kremeras under denna tid var ovanligt men urnan placerades i den mellersta kryptan. De andra två kryptorna var avsedda för hustrun Adèle och en av döttrarna.

Adèle valde dock att begravas på Gunnilbo kyrkogård och så småningom jordsattes även von Hermansson där.

– År 1958 var det aktuellt med en rivning av mausoleet. Riksantikvarieämbetet och länsmuseet tyckte det var riktigt men mausoleet fortsatte att förfalla. I mitten på 1980-talet utredds istället om en renovering och Riksantikvarieämbetet tyckte det var byggnadsminnesvärt, berättade Gagge och forsatte:

– I mitten på 1990-talet kom Gerald och Wenche som nya ägare och en omfattande renovering genomfördes följt av en mindre renovering år 2013. Vi får tacka dem för sin positiva inställning till byggnadsminnesförklaringen vilken det beslutatdes om i slutet på förra året.