Thorbjörn Fälldin bröt isen

Textstorlek:

Thorbjörn Fälldin har gått ur tiden, 90 år gammal. Han är en av de största politiska gestalterna i modern svensk historia: en stor personlighet och statsman som samtidigt behöll sin djupa förankring i jord och skog livet igenom.

Fälldin verkade under samma epok som bland andra Olof Palme (S), Gösta Bohman (M), Per Ahlmark (FP) och Alf Svensson (KD). De största politiska dusterna hade han med den briljante och verbale Olof Palme, socialisten med överklassbakgrund.

Trots Palmes verbala förmåga och överlägsenhet i debatter kunde den då piprökande Thorbjörn Fälldin och hans Centerparti ta hem valsegern 1976 ihop med Moderaterna och Folkpartiet. Centerledarens pondus och folklighet bidrog, liksom kärnkraftsmotståndet och skepsisen mot ”storsamhället” som centerrörelsen kanaliserade.

Fälldin växte upp under blygsamma omständigheter och fick tidigt bidra i skogsbruket. Föräldrarna saknade resurser för att skicka honom till realskola och läroverk. Självstudier hemma på gården och ett starkt samhällsengagemang kompenserade detta. Thorbjörn läste bland annat ekonomi och tog realexamen på distans. Hans karriär kröntes ändå med statsministerposten.

Ett av Thorbjörn Fälldins politiska kännetecken var hans starka motstånd mot onödig byråkrati, krångel och en skenande kontrollapparat, en inställning delvis formad av egna erfarenheter av maktfullkomliga byråkrater. Han ville därför också veta hur regeringsbeslut och förslag till riksdagen slog mot enskilda medborgare. Statsministern kryddade sina frågeställningar genom att som exempel välja vanligt folk hemma i Ramvik och tjänstemännen fick utföra noggranna räkneoperationer innan beslut togs.

Men hans mest bestående insats blev att bryta isen för en kuvad och undanskuffad borgerlighet. Tack vare Thorbjörn Fälldin förvandlades tre icke-socialistiska partier från ständiga förlorare till starka vinnare. Genom att samla borgerligheten och erövra makten i 1976 års val samt i det efterföljande valet 1979 blev Thorbjörn Fälldin historisk. Han bröt 44 år av socialdemokratiskt maktinnehav och visade svenska folket att maktskiften är möjliga. Landet som alltmer började likna en socialistisk enpartistat fullgjorde nu ett av demokratins främsta kännetecken: maktskiftet!

Den senare efterträdaren Maud Olofsson gick i Fälldins fotspår när hon samlade allianspartiernas ledare i Högfors 2004. Borgerligt regeringsinnehav i två mandatperioder för Alliansen 2006–2010 och 2010–2014 hade knappast kunnat äga rum utan Fälldins banbrytande insats på 70-talet.

Ett långt och innehållsrikt liv som lantbrukare, idrottsman, förtroendevald samt partiledare och regeringsbildare, är till ända. Många hyser respekt och beundran för hans livslånga och bestående gärning.

Bo Höglander