”Ångrar inte resorna”

Hans Andersson (C), ordförande i Köpings pastorat, ångrar inte resorna eftersom det enligt hans mening handlade om utbildning och inte nöje. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

Köping/riket
Aldrig har så många valt att lämna Svenska kyrkan, och medlemsraset denna sommar är historiskt stort. Det tros bero på de dyra utlandsresor för miljonbelopp som avslöjats tidigare i medierna. Men i Köpings pastorat ångrar man inte resorna.

Aldrig har så många valt att lämna Svenska kyrkan som denna sommar. Under juni begärde drygt 13 300 personer att få lämna kyrkan, jämfört med omkring 3 000 en normal junimånad.

Det är avslöjanden om dyra utlandsresor som fortsätter att slå tillbaka på samfundet. Sveriges Radio rapporterade i slutet av maj om hur politiker och tjänstemän i kyrkan gjort vidlyftiga tjänstresor utomlands. Och Aftonbladet avslöjade att höga andliga ledare under privata utlandsresor låtit kyrkan betala för övernattningar på lyxiga hotell.

Avslöjandena ledde till att två chefer togs ur tjänst och att en oberoende utredning av utlandsverksamheten inleddes. Parallellt analyserar Svenska kyrkan hur mediernas granskning påverkat medlemmarnas inställning till kyrkan.

Hittills i år har 38 300 medlemmar lämnat Svenska kyrkan. Det kan jämföras med 46 900 utträden under hela 2015. Gunnar Sjöberg, kommunikationschef vid kyrkokansliet i Uppsala, skriver i ett mejl:

”Vår bedömning är att de högre utträdessiffrorna är en fortsatt effekt av mediernas granskningar tidigare i sommar, men att den effekten börjar mattas av. I månadsskiftet augusti-september kommer vi att kunna presentera en sammanfattande analys av vad granskningarna har inneburit i vår relation till medlemmarna.”

En av församlingarna som utmärkte sig i avslöjandet var Köpings pastorat som gjort tolv resor de senaste fem åren till en kostnad av 1,2 miljoner kronor. Bland annat reste de till Italien, Malta, Berlin och Island. Hans Andersson (C), ordförande i kyrkorådets arbetsutskott i Köpings pastorat uttrycker att han inte ångrar resorna som gjorts och förstår inte att folk blir upprörda.

– Nej, jag tycker inte att vi gjort något fel. Det här är en fråga om personalutbildning. Att åka iväg är ett sätt för oss att få folk att stanna kvar och inte åka hem för att rasta hunden, säger Hans Andersson.

Han menar att det inte handlar om nöjesresor och att utbildningstimmarna varit fler än vad som framkommit i medierna. Han tycker inte att resorna varit speciellt dyra i jämförelse med om de stannat i Sverige.

– Det hade inte blivit billigare på hemmaplan om man väljer resor som är lite billiga, menar han.

Kommer ni fortsätta resa?

– Vi har inte planerat några resor, vi kommer att utarbeta en policy för hur vi ska ha det, säger han.

Hur ska ni återfå förtroendet?

– Vi kommer fortsätta arbeta som förut och förklara för våra medlemmar hur vi gör och varför vi gör det, säger han.

Cecilia Eriksson
Anna Lena Wallström/TT