Bjurfors öde beseglas

Textstorlek:

​Den 12 september ska Kommunstyrelsen i Avesta avgöra om det ska inledas en utredning om ett eventuellt kommun- och länsbyte för byn Bjurfors. Socialdemokraterna ställer sig än så länge tveksamma  medan Moderaterna och Centern säger sig välkomna en sådan utredning.

Bjurfors ligger i Norberg Västmanlands län, men precis vid gränsen till Avesta och Dalarna. Byn har omkring 90 invånare. Både VN och andra medier uppmärksammade i början av sommaren hur byborna tagit initiativ till ett kommun- och länsbyte. Orsakerna till att man vill byta kommun och län är flera, men att busslinje 500 som går mellan Norberg och Avesta inte längre stannar i Bjurfors var kanske droppen som fick bägaren att rinna över.

Det man ska ta ställning till på nästa kommunstyrelsemöte i Avesta är alltså inte ett kommun- och länsbyte i sig utan om det ska inledas en utredning om ett byte.

VN har sökt alla partier representerade i Avesta kommunstyrelse för att fråga hur de ställer sig till en sådan utredning och fått svar av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet.

– Vi är positiva säger Gunilla Berglund (C) . Bjurfors ligger ju så nära och många tror nog att de redan tillhör kommunen. Med hänsyn till vad Bjurforsborna själva vill så tycker vi att det bör tillsättas en utredning.

– Det är värt att prova, säger Johan Thomasson (M) som är 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen. Det är svårt att genomföra ett byte om inte bägge kommunerna vill och det skulle nog hur som helst bli en väldigt långdragen process. Att det är både ett kommun- och ett länsbyte det isåfall blir frågan om gör saken än mer komplicerad och det är inte ens säkert att det skulle gå att genomföra. Men som sagt, det är värt att prova.

– Vi ska diskutera den här frågan på AU:s (Kommunstyrelsens arbetsutskott bestående av fem personer) två veckor innan kommunstyrelsemötet och då ta ställning till ett av två förslag – att tillsätta respektive inte tillsätta en utredning- säger Lars Isacsson (S) som är Kommunstyrelsens ordförande. Vi kommer sedan att lägga fram ett av förslagen på Kommunstyrelsemötet och kommer man inte överrens där blir det röstning.

Är det ett komplicerat ärende?

– Egentligen inte, men den här typen av ärenden är väldigt ovanlig och kommer ju inte upp särskilt ofta.

Spelar det in vad dina partikollegor i Norberg har för åsikt i ärendet?

– Det känns rimligt att ta kontakt med Norberg och ha en dialog. Jag skulle kunna föreställa mig att de vill lösa de problem Bjurforsborna haft.

Skulle det bli stor skillnad om Bjurfors blev en del av Avesta?

– Nej, vi har redan väldigt mycket kommun- och länsöverskridande samarbeten.

Åsa Eriksson (S), som gör en tillfällig paus från sitt uppdrag som kommunalråd i Norberg då hon vikarirar i riksdagen som ersättare för partikollegan Olle Thorell känner ingen oro inför att frågan ska tas upp i Avesta kommunstyrelse.

– Jag tror att det är bra att dialogen mellan Avesta och Norbergs kommun om Bjurfors formaliseras. Därför välkomnar jag att kommunstyrelsen i Avesta tar upp frågan. Johanna Odö, KSO i Norberg, och Lars Isacsson, KSO i Avesta har kontakt och diskuterar frågan men det är bra om fler politiker involveras i båda kommunerna.

– För Norbergs del bör vi nog dra lärdom att detta och ha tätare dialog med de olika byarna inom kommunen. Vi kommer aldrig kunna göra alla medborgare nöjda med allt men genom dialog och kommunikation tror jag att förståelsen för hur saker och ting förhåller sig ökar, säger Åsa Eriksson.

– Vi bjöd in till medborgardialog i Bjurfors där uppslutningen bland Bjurforsborna var stor berättar Johanna Odö, vikarierande kommunalråd (S)

– Eftersom det uttryckts missnöje i bl.a. VA-frågor, skolskjuts, kollektivtrafik och kommuntillhörighet var Åsa som KSO, undertecknad som BUU-ordförande, skolchefen, representant från NVK och kommunchefen med.

Vi förstår att vi behöver bli bättre i dialogen med de som bor i kommunens mindre centrala delar. Vi behöver jobba med hur vi kan förbättra dialogen och få fler nöjda medborgare i Hela Norbergs kommun.