Elbolag kör på efter husrannsakan

Solcellsanläggning liknande den som Kraftpojkarna har utanför Orresta. Foto: Istock photo
Textstorlek:

Solcellsföretaget Kraftpojkarna med säte i Nykvarn utanför Västerås fick i maj besök av tullen och Ekobrottsmyndigheten. En stor husrannsakan genomfördes. Men verksamheten är inte på något vis hotad säger Kraftpojkarnas vd Christian Tapper.

Den enorma solcellsparken, som kan ses från E18 strax utanför Orresta är lite av Kraftpojkarnas landmärke och sägs vara den största i Sverige. Därifrån köper Mälarenergi el.

Kraftpojkarnas affärsidé är att vara en grossist och distributör av solenergi till olika återförsäljare. I Västmanland finns just nu åtta återförsäljare.

Vd Magnus Tapper uttalar sig så här angående tullens och ekobrottsmyndighetens besök.

– De ville ha rätt papper på speditörernas införsäljning. Vi har handlat många tusentals enheter med dem och inte märkt av eller medvetet begått några oegentligheter.

Ni riskerar inte näringsförbud?

– Vi står inte alls i ett sådant läge.

Blev ärendet nedlagt?

– Det får en utredning visa.

Kraftpojkarna riktar sig inte bara till privata företag utan samarbetar också med verksamheter inom offentlig sektor.

– Tillsammans med våra partners har vi ordnat solceller åt fyra skolor i Västerås, berättar Christian Tapper.

Även samarbeten med bostadsrättsföreningar kan komma ifråga.

Man har också utbildningar för de som vill lära sig att själva montera och installera solcellsanläggningar samt planering och projektstöd med visualisering, beräkningar och montage.

Kraftpojkarna har spridit solenergi till i princip hela Sverige.

Energiformen är tvärtemot vad många tror inte särskilt väderberoende.

– På Åreskutan tillexempel får man ju se till att hålla undan snönfrån taket, men annars finns inga direkta hinder.

Åre är dock långt ifrån den nordligaste orten Kraftpojkarna har levererat till.

– Nej, den nordligaste anläggningen i Sverige ligger i Piteå.

Någon direkt gräns för hur stora byggnader som kan dra nytta av solenergi finns inte heller.

– I Kalmar finns en enorm lada, exempelvis.

Under sommaren har Kraftpojkarna bland annat varit och visat upp sig på Brunnby Lantbruksdagar.

 

Fakta solenergi:

Solenergi är helt enkelt den energi som kommer från solens ljus. Det är solenergin som driver växternas fotosyntes.

Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt sedan början av 1990-talet och förnybar energi är nu en av de marknader som har snabbast tillväxt.

Begreppet Solenergi kan innebära både solvärme och solel.

Solvärme innebär att solfångare genererar värme och är främst intressanta där värmebehoven matchar tillgänglig solinstrålning. Byggnader och anläggningar med varmvattenbehov under sommaren är bra tillämpningsområden. Solvärme kan kombineras med biobränslen och då erhålls nära 100 procent förnybar värmeförsörjning.

Solel är solceller som genererar elektricitet och är ofta ett särskilt intressanta där ledningsbunden elektricitet saknas eller är extra dyr att applicera, men också där elbehoven instämmer med tillgänglig solinstrålning.